תואר ראשון במנהל עסקים

 

 עורך תוכן

 

 

תואר ראשון במנהל עסקים במכללה האקדמית נתניה מעניקים תואר ראשון במנהל עסקים במנהל עסקים B.A בהסמכת המועצה להשכלה גבוהה. מכוונות תוכנית הלימודים, המושתתת על מסלולי למידה בתחומים שונים של מנהל עסקים, מספקת הכשרה ממוקדת לצורך השתלבות מהירה במקומות עבודה לאחר סיום הלימודים. מסלולי הלמידה לתואר B.A. במנהל עסקים הינם מימון, שיווק, מערכות מידע ורב תחומי. ניתן לבחור במסלול בוקר או במסלול ערב נוח וגמיש.
 
תואר ראשון במנהל עסקים - הלימודים משלבים תיאוריה ופרקטיקה – אקדמיה ושטח, דבר שבא לידי ביטוי בעובדה שכל המרצים בבית הספר למנהל עסקים מגיעים עם רקע אקדמי מאוניברסיטאות מובילות בארץ ובעולם ומתפקדים כמנהלי חברות בעלי ניסיון בפועל. כמו כן, בית הספר משתף פעולה עם חברות המעבירות לתלמידים קורסים בפיקוח אקדמי מלא. לימודי התואר הראשון במנהל עסקים אינם כוללים התמחויות, כאשר 3 סמסטרים מוקדשים ללימודי תשתית ומבואות והחל משנה שנייה בוחרים הסטודנטים מסלולי למידה, המציעים אפשרות להתעמק בתחומי ידע מוגדרים כפי שפורט.
 
מטרת תואר ראשון במנהל עסקים היא להכשיר מועמדים מתאימים כאנשי מקצוע בתחום מינהל עסקים, במסגרת תוכנית לימודים תלת-שנתית לתואר ראשון במנהל עסקים "בוגר במנהל עסקים". הבוגרים לתואר ראשון במנהל עסקים יזכו להכשרה אשר תאפשר להם גם להתקדם בלימודיהם לקראת תארים גבוהים יותר. עשרות בוגרים השתלבו בלימודי התואר השני במנהל עסקים במכללה ובמיטב האוניברסיטאות בארץ ובחו"ל. המכללה מציעה גם תוכנית לימודים ל-M.B.A (תואר שני במנהל עסקים) בארבע התמחויות: מימון, שיווק, ניהול רב-תחומי, ניהול מערכות מידע וטכנולוגיה.
 
 
 

 תקציר מידע

 
 

 מציג סרט