לימודי השלמה להנדסאים

כללי
המכללה האקדמית נתניה מקיימת תכנית לימודים ייחודית, שבה ניתנת האפשרות להנדסאים במגמות השונות להשלים לתואר B.A. במינהל עסקים. מסלול ההשלמה להנדסאים נפתח בעקבות ביקוש הולך וגובר מצד מועמדים בעלי תואר הנדסאי, שמעוניינים להתקדם ולהשתלב בתפקידי ניהול בארגונים ובחברות במשק הישראלי. במהלך לימודי התואר רוכש הסטודנט ידע מעמיק בכל ההיבטים הפיננסיים, המשפטיים, הניהוליים והלוגיסטיים, המהווים חלק בלתי נפרד מעולמו של מנהל. התואר B.A. במינהל עסקים של המכללה האקדמית נתניה מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, ובוגרי המסלול יוכלו להירשם ללימודי תואר שני בכל אוניברסיטה בארץ ובחו"ל.
 
תנאי קבלה
1. דיפלומת הנדסאי בממוצע 80 לפחות (פנימי+חיצוני+פרוייקט גמר).
2. תעודת בגרות מלאה בממוצע 75 לפחות. יינתן משקל מיוחד למקצועות האנגלית והמתמטיקה בבגרות.
 
 
הערה:
במקרים שבהם למועמד אין תעודת בגרות מלאה וגילו מעל 30 שנה, תישקל מועמדותו על-ידי ועדת חריגים.
אם תשובת הוועדה תהיה חיובית, יידרש המועמד ללמוד מספר קורסי הכנה, וזאת בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה.
 
 
היקף הפטורים
היקף הפטורים הנו בהתאם למגמת הלימוד של המועמד בלימודי ההנדסאים.
רשימת פטורים מפורטת נמצאת בחוברת המידע להנדסאים.
פטור עבור לימודים במסלול הנדסאים שנלמדו מעל 6 שנים, לפני מועד תחילת הלימודים האקדמיים, ידונו כל מקרה לגופו ועל פי החלטות המל"ג​.
 
מלגת הנדסאים
המכללה מעניקה מלגת הנדסאים ייחודית לכל הנדסאי שיציג אישור המעיד על סיום לימודי ההנדסאות בהצלחה.
 
 
סדרי לימוד
תכנית הלימודים נמשכת שמונה סמסטרים רצופים, כולל שני סמסטרים בקיץ.
הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע בשעות הערב  בין השעות 16:30 – 21:30
וביום שישי החל מהשעה 8:00.
בחלק מהסמסטרים תהיה תכנית הלימודים בהיקף מצומצם יותר (לדוגמה יום א' ויום ו' בלבד), וזאת עקב הפטורים שלהם זכאים הנדסאים, בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה.
בסמסטר הקיץ, בשבועות בהם החגים חלים בימי הלימוד, יתווסף יום לימודים נוסף בשבוע.
 
שעות וזמני בחינות
שעות המבחנים בקורסים השונים לא יהיו בהכרח זהות לשעות הלמידה של הקורס.
 
לקבלת חוברת מידע מפורטת יש ליצור קשר עם מרכז המידע: 09-8607777, שלוחה 1.
 
 

 מציג סרט

 
שלח לחבר   להדפסה