התמחות מימון

מטרת ההתמחות במימון הנה להכשיר סטודנטים לתפקידי ניהול פיננסי בחברות ולהשתלבות בענפי המגזר הבנקאי והפיננסי בישראל.
 
הסטודנטים ילמדו נושאים בעלי חשיבות מרכזית במכלול ההיבטים הנדרשים בתחום הפיננסי, ובהם: תורת ההשקעות, מימון חברות, ניתוח דו"חות כספיים, מימון בינלאומי, ניהול הון חוזר, הערכת חברות, מימון וניתוח כדאיות פרויקטים, מוסדות פיננסיים ובנקאות, שוק ההון בישראל, ניהול סיכונים פיננסיים.
 
תוכנית יישומית שכוללת, בין היתר:
 
הערכת שווי חברות וכתיבת המלצות אנליסטים
סיכונים פיננסים
ניהול סיכוני אשראי ודירוג אג"ח
חדר עסקאות
אלגוטריידינג
פרוייקט במימון
סמינריון במימון
 
תוכנית הלימודים בהתמחות במימון:
  • 5 קורסי עקרונות בסיסיים במינהל עסקים - יסודות המימון, יסודות השיווק, יסודות הניהול, מבוא לחשבונאות ויסודות מערכות מידע
  • 4 קורסי חובה בהתמחות - שיטות כמותיות במימון, ניתוח דו"חות כספיים, מימון חברות  ותורת ההשקעות
  • 1 קורס  בחירה בהתמחות מימון 
  • 1 קורס  בחירה מהתמחויות אחרות
  • 3 קורסי חובה כלליים במינהל עסקים - ניהול התפעול, משחק עסקים ומבוא למדיניות עסקית
  • סמינריון ופרויקט (בני 4 שעות שבועיות כל אחד)
  • סדנת כתיבה אקדמית – 2 מפגשים בני 3 שעות כ"א. ללא נקודות זכות
 
 
קורסי חובה בהתמחות
 
שם המרצה
שם קורס
מס' שעות
סה"כ
שעות
הרצאה
תרגיל
ד"ר רון מלכא
תורת ההשקעות
3
 
3
פרופ' זיו רייך
ניתוח דוחות כספיים
3
 
3
ד"ר יוסף שיפטן
שיטות כמותיות במימון
3
 
3
פרופ' עלי קרייזברג
3
 
3
פרופ' עלי קרייזברג
סמינריון במימון
4
 
4
ד"ר רון מלכא
פרויקט במימון
4
 
4
 
 
 
 
23
 
 
 
קורסי בחירה בהתמחות
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
ד"ר משה ברקת
הערכת חברות
3
ד"ר תמיר לוי
ניהול סיכונים פיננסיים
3
גב' לירון רייטר​ חדר עסקאות​ 3​
 
 
 
קורסי חובה אינטגרטיביים
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
סה"כ
שעות
ד"ר יורם לבנון
מבוא למדיניות עסקית
3
3
ד"ר שמואל סטשבסקי/
ד"ר גיל שרוני
משחק עסקים מתקדם
3
3
ד"ר אייל רוזן
מר אמיר שלו
ניהול התפעול
3
3
ד"ר אייל דולב
סדנת כתיבה אקדמית (ללא נקודות זכות)
6
6
 
 
 
9
 
 
 
קורסי בחירה ממגמות אחרות
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
ד"ר גדי רביד
התנהלות ארגונית תיאוריה ומיומנות
3
ד"ר אנדרו שיין
כלכלה בינלאומית
3
ד"ר גדי רביד
ד"ר דינה שקולניק
4
פרופ' זיו רייך
סחר אלקטרוני
3
 
 
��� ����   ������