התמחות שיווק

ההתמחות בשיווק מיועדת להקנות לסטודנטים ידע אקדמי בעל מכוונות מעשית, אשר יכשיר אותם למלא תפקידים מגוונים בתחום השיווק, כגון: מנהלי שיווק, מתכננים אסטרטגיים ומנהלי מחקר.
ההתמחות כוללת נושאים המצויים בחזית המחקר והמעשה בענף השיווק המודרני: אסטרטגיה שיווקית, התנהגות צרכנים, שיטות מחקר בשיווק, ניהול מותגים, מדיניות מוצרים, ניהול הפרסום  , After Marketing, שיווק מוצרים עתירי-טכנולוגיה ושיווק שירותים.
 
תוכנית הלימודים בהתמחות בשיווק:
  • 5 קורסי עקרונות בסיסיים במינהל עסקים - יסודות המימון, יסודות השיווק, יסודות הניהול, מבוא לחשבונאות ויסודות מערכות מידע
  • 4 קורסי חובה בהתמחות – התנהגות צרכנים, ניהול מותגים, שיטות מחקר בשיווק ואסטרטגיה שיווקית
  •  1קורס  בחירה בהתמחות שיווק
  • 1 קורס  בחירה  מהתמחויות אחרות
  • 3 קורסי חובה כלליים במינהל עסקים - ניהול התפעול, משחק עסקים ומבוא למדיניות עסקית
  • סמינריון ופרויקט (בני 4 שעות שבועיות כל אחד)
  • סדנת כתיבה אקדמית – 2 מפגשים בני 3 שעות כ"א. ללא נקודות זכות
 
 
 
קורסי חובה בהתמחות
 
שם המרצה
שם קורס
מס' שעות
סה"כ
שעות
הרצאה
תרגיל
גב' אירית קאופמן     
ניהול מותגים
3
 
3
ד"ר מוטי צווילינג 
התנהגות צרכנים
3
 
3
ד"ר גיל שרוני
שיטות מחקר בשיווק
3
 
3
ד"ר גיל שרוני
אסטרטגיה שיווקית
 3 
3
ד"ר  יורם לבנון  
סמינריון בשיווק
4
 
4
פרופ' יעקב פיקאר
פרויקט בשיווק
4
 
4
 
 
 
 
20
 
 
קורסי בחירה בהתמחות
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
ד"ר אמיר פלינט גור
After Marketing
3
 ד"ר מוטי צוילינג         
ניהול הפרסום
3
מר אמיר שלו
מערכות לניהול קשרי לקוחות - CRM
4
פרופ' חיים אהרמן
Brand Management
3
 
 
קורסי חובה אינטגרטיביים
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
סה"כ
שעות
ד"ר יורם לבנון
מבוא למדיניות עסקית
3
3
ד"ר שמואל סטשבסקי/
ד"ר גיל שרוני
משחק עסקים מתקדם
3
3
ד"ר אייל רוזן
ניהול התפעול
3
3
ד"ר אייל דולב
סדנת כתיבה אקדמית (ללא נקודות זכות)
6
6
 
 
 
9
 
 
קורסי בחירה ממגמות אחרות
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
ד"ר גדי רביד
התנהלות ארגונית תיאוריה ומיומנות
3
ד"ר אנדרו שיין
כלכלה בינלאומית
3
ד"ר גדי רביד
ד"ר דינה שקולניק
שינוי וצמיחה אישית וארגונית: אימון מתיאוריה לפרקטיקה - Coaching
4
פרופ' זיו רייך
סחר אלקטרוני
3
 
 
��� ����   ������