מסלול רב תחומי

סמסטר א':
 
שם המרצה
שם הקורס
שעות
 
 
 
הרצאה
תרגיל
סה"כ שעות
 
ד"ר אנדרו שיין
 
תורת הצרכן והפירמה
 
3
 
1
 
4
 
פרופ' זיו רייך
 
מבוא לחשבונאות פיננסית
 
2
 
2
 
4
 
פרופ' אלי שניידר
 
יסודות מערכות מידע
 
3
 
 
3
 
ד"ר שוקי שגב
 
משפט עסקי
 
3
 
 
3
 
ד"ר תמיר לוי
 
יסודות המימון א'
 
2
 
2
 
4
 
ד"ר אמיר פלינט-גור
 
יסודות השיווק
 
3
 
 
3
 
ד"ר גיל שרוני
 
SPSS
 
2
 
 
2
 
 
 
 
23
 
 
 
 
סמסטר ב':
 
 
שם המרצה
שם הקורס
שעות
 
 
 
הרצאה
תרגיל
סה"כ שעות
 
ד"ר  אנדרו שיין

מערכות מקרו כלכליות וכלכלה בינלאומית

 
3
 
1
 
4
 
פרופ' זיו רייך
 
מבוא ליזמות עסקית
 
3
 
 
3
 
פרופ' זיו רייך
 
מבוא לחשבונאות ניהולית
 
2
 
1
 
3
 
ד"ר תמיר לוי

יסודות המימון ב'

 
2
 
2
 
4
 
ד"ר יוסי שיפטן
 
יסודות חקר ביצועים
 
3
 
 
3
 
מרצי התחומים
2 קורסי בחירה
מתוך 4 תחומים (רשימה להלן)
 
6
 
 
6
 
 
 
 
23
��� ����   ������