מסלול מימון

תלמיד הבוחר במסלול מימון, מתמחה בנושא השווקים הפיננסיים, כגון שוק ההון. התחום מתחלק בגדול לשתי דיסציפלינות – תחום ההשקעות ותחום מימון חברות. המקצוע המתאים לכל אחת מהדיסציפלינות הינו אנליסט ומנהל כספים (חשב) בהתאמה. נושאים נבחרים: מהו ערכו של נכס פיננסי? איך בוחרים תיק השקעות בנכסים פיננסיים? איך מתנהל שוק ההון? מה מהות הקונפליקט בין כל משתתפי השוק? מה השפעתו של מידע אסימטרי? השפעת מיסוי.
סמסטר א':
 
שם המרצה
שם הקורס
שעות
 
 
 
הרצאה
תרגיל
סה"כ שעות
 
ד"ר אנדרו שיין
 
תורת הצרכן והפירמה
 
3
 
1
 
4
 
פרופ' זיו רייך
 
מבוא לחשבונאות פיננסית
 
2
 
2
 
4
 
פרופ' אלי שניידר
 
יסודות מערכות מידע
 
3
 
 
3
 
ד"ר שוקי שגב
 
משפט עסקי
 
3
 
 
3
 
ד"ר תמיר לוי
 
יסודות המימון א'
 
2
 
2
 
4
 
ד"ר אמיר פלינט-גור
 
יסודות השיווק
 
3
 
 
3
 
ד"ר גיל שרוני
 
SPSS
 
2
 
 
2
 
 
 
 
23
 
סמסטר ב':
 
שם המרצה
שם הקורס
שעות
 
 
 
הרצאה
תרגיל
סה"כ שעות
 
ד"ר אנדרו שיין
מערכות מקרו כלכליות וכלכלה בינלאומית
 
3
 
1
 
4
 
פרופ' זיו רייך
 
מבוא ליזמות עסקית
 
3
 
 
3
 
פרופ' זיו רייך
 
מבוא לחשבונאות ניהולית
 
2
 
1
 
3
 
ד"ר תמיר לוי
 
יסודות המימון ב'
 
2
 
2
 
4
 
ד"ר יוסי שיפטן
 
יסודות חקר ביצועים
 
3
 
 
3
 
ד"ר עופר ארבע
 
ניתוח ניירות ערך
 
3
 
 
3
 
רו"ח צחי כהן
 
בחירת תיקי השקעות
 
3
 
 
3
 
 
 
 
23
��� ����   ������