התמחות משאבי טבע וסביבה

 
לאור העובדה כי בשנים האחרונות גוברת מאוד ההתעניינות באיכות הסביבה , ולאור הצורך בהפעלת כלים ניהוליים מורכבים מתחומים שונים כדי להתמודד עם האתגר הסביבתי ועם איתור דרכי ניצול נאותות של משאבי טבע, מתבקשת הפעלתה של התמחות ניהול משאבי טבע וסביבה כהתמחות משלימה לארבע ההתמחויות המסורתיות הקיימות בלימודי מינהל עסקים . התמחות זו מבליטה היבטים ניהוליים , כלכליים , משפטיים, טכניים וגלובליים של ניהול משאבי טבע וסביבה. היא מעניקה לסטודנטים את האפשרות להתמחות בהיבט חדשני ומרכזי של ניהול ארגונים בכל מגזרי המשק , ואף להשתלב בהמשך דרכם בהובלת הניהול הסביבתי בכל ארגון ובהטמעת הכלים והכללים הסביבתיים הנדרשים.
 
השלמות:
 
שם המרצה
שם קורס
מס' שעות
 
סה"כ
שעות
 
 
הרצאה
תרגיל
 
פרופ' נאוה חרובי
כלכלה מיקרו
3
 
3
פרופ' נאוה חרובי
כלכלה מקרו
3
 
3
פרופ' מיכאל מוזיצ'וק
מתמטיקה
2
 
2
ד"ר גיל שרוני
סטטיסטיקה
2
 
2
פרופ' צבי דובינסקי
מבוא לכימיה, ביולוגיה ומדעי כדה"א
2
 
2
 
 
 
 
12
 
הערה - קורסי ההשלמה אינם מזכים בנקודות זכות
 
 
עקרונות:
 
שם המרצה
שם קורס
מס' שעות
 
סה"כ
שעות
 
 
הרצאה
תרגיל
 
ד"ר תמיר לוי
יסודות המימון
3
 
3
ד"ר אמיר פלינט-גור
יסודות השיווק
3
 
3
ד"ר גדי רביד
יסודות הניהול
3
 
3
ד"ר דורון טאובר
יסודות מערכות מידע
3
 
3
פרופ' זיו רייך
מתרגלת – גב' יעל ליברמן
 
מבוא לחשבונאות
 
3
1
3
 
 
 
 
15
 
 
קורסי חובה כלליים במינהל עסקים:
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
סה"כ
שעות
ד"ר אייל רוזן
ניהול התפעול
3
3
ד"ר גיל שרוני
משחק עסקים
3
3
ד"ר יורם לבנון
מבוא למדיניות עסקית
3
3
 
 
 
9
 
 
קורסי בחירה מהתמחויות אחרות - יש לבחור 2 קורסים
 
1. קורס בחירה ראשון מהתמחות אחרת – בחירה חופשית
2. קורס בחירה שני בשיטות מחקר מתוך אחת ההתמחויות הקיימות
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
ד"ר רון מלכא
תורת ההשקעות – חובה מימון
3
פרופ' זיו רייך
מתרגלת –גב' יעל ליברמן
ניתוח דוחות כספיים – חובה מימון
3
ד"ר ורדה מילבאואר
מתרגלת – גב' עדנה רבנו
מיומנויות בניהול – חובה ניהול
3
ד"ר גיל שרוני
אסטרטגיה שיווקית – חובה שיווק
3
פרופ' אלי שניידר
ניתוח ותכנון מערכות מידע – חובה ניהול מע' מידע וטכנולוגיה
3
ד"ר סמדר מי-טל
מערכות הפצה – חובה שיווק
3
ד"ר אייל רוזן
ניהול טכנולוגיה – חובה ניהול מע' מידע וטכנולוגיה
3
 
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
ד"ר אמיר פלינט גור
שיטות מחקר בשיווק – חובה שיווק
3
ד"ר יוסי שיפטן
שיטות כמותיות במימון – חובה מימון
3
ד"ר סמדר מי- טל
שיטות מחקר בשיווק- להתמחות ניהול רב-תחומי – חובה ניהול
3
 
 
התמחות בניהול משאבי טבע וסביבה:
 
קורסי חובה:
שם המרצה
שם קורס
מס' שעות
 
סה"כ
שעות
 
 
הרצאה
תרגיל
 
פרופ' צבי דובינסקי
האדם והביוספירה
3
 
3
פרופ' נאוה חרובי
כלכלת משאבי טבע וסביבה
3
 
3
עו"ד ציפי איסר איציק
תחיקה סביבתית
3
 
3
פרופ' גדליה שלף
סוגיות, יזמות ומפעלים בנושאי הסביבה בישראל
3
 
3
 
 
 
 
12
 
קורסי בחירה:
שם המרצה
שם קורס
שעות
פרופ' אבנר עדין
משאבי המים בישראל ובעולם
3
פרופ' גרשון גרוסמן
ניהול משאבי אנרגיה
3
פרופ' זיו רייך
סיכונים סביבתיים וניהולם
3
ד"ר אמיר פלינט גור
שיווק סביבתי ("ירוק")
3
מר שי שכטר
ניהול ומימון מיזמי Clean Tec
3
 
 
6
 
 
 
סמינריון ופרויקט חובה:
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
פרופ' צבי דובינסקי ו- פרופ' נאוה חרובי
סמינריון
4
ד"ר גדי רביד ו-
עו"ד ציפי איסר איציק
פרוייקט
4
 
 
8
 
 
��� ����   ������