התמחות ניהול מערכות מידע וטכנולוגיה

מערכות טכנולוגיות מתקדמות המשמשות כמכשירים ניהוליים, במיוחד מערכות מידע, מהוות מרכיב מרכזי בכל ארגון עסקי בארץ ובעולם. מגמה זו, המתרחבת ללא הרף, מעמידה אתגרים ניהוליים ייחודיים בארגונים, המתמקדים בשאלה כיצד יש לנהל את מערכות המידע והטכנולוגיה. ההתמחות מכסה הן את ההיבטים הטכניים והן את ההיבטים העסקיים הכרוכים במערכות מידע, ובהתאם לכך נבנה מערך קורסים מגוון, הכולל קורסים טכניים כגון ניהול פרויקטים בצד קורסים בעלי מכוונות ניהולית - כגון מדיניות מערכות מידע, ניתוח ותכנון מערכות מידע ויזמות טכנולוגית.
 
תוכנית הלימודים בהתמחות בניהול מערכות מידע וטכנולוגיה:
  • 5 קורסי עקרונות בסיסיים במינהל עסקים - יסודות המימון, יסודות השיווק, יסודות הניהול, מבוא לחשבונאות ויסודות מערכות מידע
  • 6 קורסי חובה בהתמחות - יסודות מדעי המחשב ותכנות, ניתוח ותכנון מערכות מידע, יזמות טכנולוגית,  מדיניות מערכות מידע , מסדי נתונים  וניהול פרויקטים 
  • 1 קורס בחירה  מהתמחויות אחרות
  • 3 קורסי חובה כלליים במינהל עסקים - ניהול התפעול, משחק עסקים ומבוא למדיניות עסקית
  • סמינריון ופרויקט (בני 4 שעות שבועיות כל אחד)
  • סדנת כתיבה אקדמית – 2 מפגשים בני 3 שעות כ"א. ללא נקודות זכות
 
קורסי חובה בהתמחות
 
שם המרצה
שם קורס
מס' שעות
סה"כ
שעות
הרצאה
תרגיל
ד"ר אילן רחימי
מדיניות מערכות מידע
3
 
3
פרופ' מוטי שניידר
יסודות מדעי המחשב ותכנות
2
1
3
ד"ר מוטי צוילינג
יזמות טכנולוגית
3
 
3
פרופ' אלי שניידר
ניתוח ותכנון מע' מידע
3
 
3
ד"ר שמואל סטשבסקי
ניהול פרויקטים
3
 
3
ד"ר יוסי שיפטן
מסדי נתונים
3
 
3
ד"ר אילן רחימי
סמינריון במערכות מידע
4
 
4
ד"ר יוסי שיפטן
פרויקט במערכות מידע
4
 
4

 

* בהתמחות ניהול מע' מידע וטכנולוגיה, אין קורסי בחירה.

 
קורסי חובה אינטגרטיביים
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
סה"כ
שעות
ד"ר יורם לבנון
מבוא למדיניות עסקית
3
3
ד"ר שמואל סטשבסקי/
ד"ר גיל שרוני
משחק עסקים מתקדם
3
3
ד"ר אייל רוזן
מר אמיר שלו
ניהול התפעול
3
3
ד"ר אייל דולב
סדנת כתיבה אקדמית (ללא נקודות זכות)
6
6
 
 
 
9
 
 
 
קורסי בחירה ממגמות אחרות
 
שם המרצה
שם קורס
שעות
ד"ר גדי רביד
התנהלות ארגונית תיאוריה ומיומנות
3
ד"ר אנדרו שיין
כלכלה בינלאומית
3
ד"ר גדי רביד
ד"ר דינה שקולניק
שינוי וצמיחה אישית וארגונית: אימון מתיאוריה לפרקטיקה - Coaching
4
פרופ' זיו רייך
סחר אלקטרוני
3
 
��� ����   ������