התנהגות צרכנים- ד"ר אלכסנדר צימרמן

שם הקורס:  התנהגות צרכנים
 
שם המרצה:       ד"ר צימרמן אלכסנדר
תחום:                 שיווק – חובה
 
מטרות הקורס:
קורס התנהגות צרכנים מנתח את מכלול התהליכים ההכרתיים וההתנהגותיים אשר משפיעים על הפרט בתפקידו כצרכן. הקורס עוסק בתיאוריות ומודלים אשר מקורם במדעי ההתנהגות ובשיווק ומתמקד בנושאים כמו פילוח, מוטיבציה, מעורבות הצרכן, עיבוד מידע, קבלת החלטות, למידה, שכנוע והשפעה על עמדות והתנהגות. בקורס יבחנו גם מאפייני התרבות הישראלית והשפעתם על התנהגות הצרכן תוך הכרת תרבויות משנה ומגזרים שונים. הכלים הנרכשים בקורס מספקים למנהל הבנה מעמיקה של התנהגות הצרכן ונועדו לסייע לו בעיצוב מאמצי השיווק באופן יעיל ומותאם לאופי התנהגותם הצרכנית של קהלי המטרה.
 
שיטת הלימוד:
הרצאות ודיונים בכתה. שילוב בין הצגה וסיכום של המודלים והתיאוריות להמחשתן הפרונטאלית באמצעות דוגמאות וסרטונים (ומכאן החשיבות והתרומה הרבה לנוכחות בכתה).  שילוב התלמידים בהצגת סוגיות שונות בעלות אופי יישומי. ביקור מרצה-אורח. העשרה באמצעות קריאה עצמית של הפרקים והמאמרים הרלוונטיים לפני כל מפגש.
תהליך הלמידה מבוסס על מעורבות גבוהה של התלמידים, השתתפות פעילה בשיעורים וקיום תקשורת שוטפת מרצה-תלמיד/ה הן במהלך השיעורים, הן בשעות הקבלה והן באמצעות הפורום באתר הקורס.
 
דרישות הקורס:
 
א. נוכחות בשיעורים וקריאה שוטפת של הפרקים מתוך ספר הלימוד ושל המאמרים ברשימת הקריאה.
ב. מבחן מסכם בסיום הקורס (100% מהציון)  - מבוסס על הרצאות הכתה, הספר והמטלות.
תנאי לעבור את הקורס הוא ציון עובר (60) בבחינה.
 
אתר הקורס:
אתר הקורס יהווה המקום המרכזי בו ימסרו הודעות לסטודנטים, לפיכך מומלץ להתעדכן בו מדי שבוע, לפני השיעור, ובכלל – גם בתום הסמסטר (לצורך תיאום ענייני הבחינה למשל).
שקפי הקורס יהיו באתר הקורס ומומלץ להדפיסם לפני כל שיעור.
בכיתה ידונו גם נושאים שאינם מופיעים בשקפים או מופיעים בכותרת בלבד. כל אלו הינם חלק בלתי נפרד מחומר הקורס
 
 
 
נושאי הקורס​ Hoyer & MacInnis​ Schiffman & Kanuk​ קוטלר והורניק​
מבוא , מושגי יסוד והצגת הקורס ​ 1,2​ 1​
הנעה​ 3​ 4​
המסר המחולל והנעה על ידי יצירת נבואה המגשימה עצמה​
מעורבות ויישומים תקשורתיים​ 7​
למידה​ 7​
תרבות,הבדלים בין אישיים ופילוח​ 13,15,17​ 3​ 6​
עמדות ושכנוע​ 6,7​ 8​
עיבוד מידע: תפיסה וזיכרון​ 5,8​ 6​
הערכת חלופות​ 10,11 6​
סוגי/דפוסי התנהגות וצריכה​ 10,11​
 
 
*התכנית הינה בסיס לשינויים.
 
רשימת קריאה:
 
Hoyer, W.D. and D.J. MacInnis (2000), Consumer Behavior,   Boston: Houghton Tifflin Company, 2th ed. 
     
Schiffman, L.G. and  L.K. Kanuk  (2000) , Consumer Behaviour , Prentice-Hall 7th ed.
 
גבע, אביבה (1994), התנהגות צרכנים. כרכים 1,2. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
 
קוטלר, פיליפ  ויעקב הורניק (2002), יסודות השיווק – המהדורה הישראלית, מהדורה 9. תל-אביב:
        האוניברסיטה הפתוחה. פרק 6.
 
 
רשימת מאמרים להרחבה בנושאי הקורס
 
הנעה (מוטיבציה)
 
Bagozzi, R.P and U. Dholakia (1999), “Goal-Setting and Goal Striving in Consumer
          Behavior”, Journal of Marketing 63, 19-32.
Durgee, J.F. et al. (1996), “Observations: Translating Values into Product Wants”,
           Journal  of Advertising Research 36 (6), 90-99.
Gutman, J. (1982), “A Means-End Chain Model Based on Consumer Categorization     Process”, Journal of Marketing 46, 60-72.
O’Donoghue, T. and M. Rabin (1999) “Doing it Now or Later”, American Economic
           Review 89  (1), 103-123.
Keller, Punam A. (2006), “Regulatory Focus and Efficacy of Health Messages”, Journal of Consumer Research, 33(1), 109-14.
 
 
מעורבות
 
Zaichkowsky, J. L. (1985)  Measuring the Involvement Construct, Journal of Consumer
           Research  12 (3) p. 341.
Petty, R.E., J. T Cacioppo, and D. Schumann (1983)  Central and Peripheral Routes to
          Advertising Effectiveness: The Moderating Role of Involvement ,Journal of
        Consumer Research10(2),  p. 135.
Mazursky, D. and Y. Ganzach (1998), “Does Involvement Moderate Time-Dependent
     Biases in Consumer Multi-attribute Judgment?”, Journal of Business Research
            41, 95- 103.
 
 
למידה
 
Allen, C. T. and T. J. Madden (1985) “A Closer Look at Classical Conditioning”, 
             Journal  of Consumer Research  12(3), p. 301
 
 
 
תפיסה
 
Karremans, Johan C., Wolfgang Stroebe, and Jasper Claus (2006), “Beyond Vicary’s fantasies: The impact of subliminal priming and brand choice, ”  Journal of Experimental Social Psychology, 42, 792–98.
Maheswaren, D. and B. Sternthal, (1990), “The Effects of Knowledge, Motivation, and Type of Message on Ad Processing and Product Judgments”, Journal of Consumer Research 17 (June), 66-73.
Miller, Elizabeth G. and Barbara E. Kahn (2005), “Shades of Meaning: The Effect of Color and Flavor Names on Consumer Choice,” Journal of Consumer Research, 32 (1), 86-92.
 
 
 
הערכת חלופות
 
Bettman, James R., Mary Frances Luce and John W. Payne (1998), “Constructive
               consumer choice processes”, Journal of Consumer Research, 25 (3), 187-217
 
 
עמדות
 
Bagozzi, R.P (1992), “The Self-Regulation of Attitudes, Intentions, and Behaviors”,
           Social Psychology Quarterly 55 (2), 178-2104.
Edell, J. A. and M. C. Burke, (1987), “The Power of Feelings in Understanding
           Advertising  Effects”, Journal of Consumer Research 14 (December), 421-433.
 
 
דפוסי התנהגות וצריכה
 
Baumeister, R. (2002), “Yielding to Temptation: Impulse Purchasing and Consumer
             Behavior”, Journal of Consumer Research 28(4), 670-676.
 
��� ����   ������