קורס מתקדם בניהול פרויקטים - מר איל מסד

שם המרצה:            מר איל מסד    
 
פרטי המרצה:         itsikhbr@gmail.com
 
מטרות הקורס:
א. להכיר וליישם נושאים מתקדמים בניהול פרויקטים בכלל ובניהול פרויקטים טכנולוגיים בפרט.
ב. להכיר כלים ושיטות בציר ההתנהגותי ובציר היישומי שיתרמו להשגת המטרות האסטרטגיות של הפרויקט בסביבה דינאמית ומשתנה.
מרכיבי הציון:
• 80% - עבודה מסכמת שמטרתה לנתח פרויקט- באמצעות השיטות, הכלים והידע התיאורטי העדכני בתחום ניהול הפרויקטים המבוסס על התקנים PMI / PMBOK.  הסטודנטים יעבדו בזוגות, כאשר כל זוג יבחר פרויקט טכנולוגי,  שהסתיים במהלך השנה האחרונה או שנמצא בשלבי ביצוע מתקדמים ויאושר על ידי המרצה. העבודה תכלול מסמך בהתאם להנחיות מפורטות שיוצגו בכיתה. .
• 20% - נוכחות והשתתפות .

 

נושאי הקורס:

מבוא:​ -    יסודות ניהול פרויקטים
-    היתרונות והחסרונות של ניהול פרויקטים קלאסי
-    אפקטיביות ויעילות
-    מדדי ההצלחה של פרויקט
-   גורמי הצלחה קריטיים
ניהול פרויקטים כמקצוע:      ​ -    מנהל פרויקט תפקיד מזדמן או מקצוע
-    ערך מוסף של מנהל פרויקט מקצועי
-    יכולת ניהול פרויקטים גלובאליים
-    תפיסת הארגון לניהול פרויקטים
הארגון וההתארגנות לעבודה:  ​ -    אסטרטגיה ארגונית וזיקתה לניהול פרויקטים
-    אפיון הפרויקט ומסמך ייזום
-    אפקטיביות המבנה המטריציוני במימוש האסטרטגיה
-    מטריצת השמת אחריות- LRC
ניהול רב פרויקטלי:​ -    תיק פרויקטים / portfolio 
-    משרד ניהול פרויקטים (PMO) בארגון רב פרויקטלי
-    בגרות ארגונית בניהול פרויקטים  
ניהול מגה פרויקטים:                     ​ -    מוטת שליטה במגה פרויקט
-    ניהול מרובה תחומים מקצועיים
-    התאמת מבנה ארגוני לגודל הפרויקט
-    מעקב ובקרה בפרויקט רחב היקף
ניהול מותאם תנאים :         ​ -    מודל היהלום (שנהר,דביר)
-    מתודולוגיית Agile בניהול פרויקטים
-    ניהול פרויקט במודל Scrum, Kanban
ניהול סיכונים מתקדם:                   ​ -    אי ודאות, סיכונים והזדמנויות בפרויקט
-    אפיון, זיהוי וסיווג של סוגי סיכון
-    טיפול בסיכונים
-    מעקב ובקרת סיכונים
ניהול תקציב מתקדם :                   ​ -   קביעת תקציב הפרויקט (top-down, bottom-up)
-   השפעת תזמון מוקדם ומאוחר על תקציב הפרויקט
-   ניהול BUFFER הפרויקט
שיטות בניה ותפעול פרויקטים (Private, Public, Partnership) :​ -   שותפות של מגזר פרטי עם ציבורי
-   פרויקטי T.O.B
-   פרויקטי I.F.P (public finance initiative)
-   פרויקטי O.O.B (build, own, operate)
-   מיקור חוץ
ניהול הגורם האנושי:                      ​ -   פיתוח צוות הפרויקט 
-   סגנונות ניהול עפ"י אדיג'ס
-   ניתוח וניהול בעלי עניין
ניהול תקשורת ואינטגרציה :           ​ -   סגירת פרויקט, תחקיר והפקת לקחים
-   ניהול ידע והעברת מידע – ארגון לומד
-   תקשורת פורמלית ולא פורמלית
-   פוליטיקה ארגונית
 
 
ביבליוגרפיה:
 
1. גלוברזון  ש., שטוב א., צביקאל ע. (2009) ניהול פרויקטים: תכנון, ביצוע ובקרה, מהדורה שניה, הוצאת דיונון
 
2. העמותה לניהול פרויקטים (PMI Project Management Institute -), (2010) גוף הידע בניהול פרויקטים, מהדורה רביעית, הוצאת מטר
3. PMI, (2013) PMBOK Project Management Body Of Knowledge 5th ed., PMI
 
4. Shenhar A.J. - Open Economics and Management Journal, 2015,2 : What is Strategic Project Leadership?
 
5. Megan Santosus- CIO's july 2003 Digital Magazine: Why You Need a Project Management Office (PMO)
6. חיים דויטש, חי פורשר (2012)  "לזרם עם הכאוס" - קישור לקובץ PDF
 
7. אתר אינטרנט - העמותה לניהול פרויקטים:  https://www.pmi.org/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��� ����   ������