האדם והביוספירה - פרופ' צבי דובינסקי

תחום:               ניהול משאבי טבע וסביבה - חובה
שם המרצה:      פרופ' צבי דובינסקי
                                                                                                     
דרישות קדם:
אין
 
מטרות הקורס:
1.       הכרת שדה האנרגיה של כדור הארץ ושטפי האנרגיה בביוספרה
2.       הבנת תולדות היקום, מערכת השמש וכדור הארץ- אנרגיה וחומר
3.       הביוספרה, תולדותיה והכרת שטפי האנרגיה והחומר הפועלים בה.
4.       מקום האדם בביוספרה, השפעתו על המתרחש בה ואחריותו לעתידה
 
תוכן הקורס:
הקורס סוקר את היקום ומקום כדור הארץ בו, את השמש והתהליכים בה, כמקור האנרגיה להתפתחות הביוספרה ולכוחות המניעים את התהליכים בה. התפתחות החיים והאטמוספרה. אלו מודגמים בהתייחסות למערכות אקולוגיות כגון אנטרקטיקה, המדבר  ושוניות אלמוגים. השפעת  פעילות האדם על שטפי החומר והאנרגיה בביוספרה  נבחנת בהקשר למספר תרחישים אפשריים ולזיקתם לשינויי האקלים הגלובליים והשלכותיהם הסוציוכלכליות. הבנה בסיסית של דינמיקת אוכלוסיות בכלל ושל האדם בפרט.
 הקורס מבוסס על הרצאות ובסיומו מבחן על החומר הנלמד והסקת מסקנות ממנו, ותערוכת פוסטרים.
 
מהלך השיעורים:
הרצאה תוך שימוש במצגות.
 
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
 
מס' השיעור
נושא השיעור
קריאה נדרשת
הערות
1
השמש כמקור האנרגיה לחיים: מושגים והגדרות. היתוך וביקוע
Environment, Power, and Society for the Twenty-First Century: The Hierarchy of Energy Howard T. Odum
 
2
היקום, גבולות הידע שלנו אודות ממדיו ותולדותיו
 
 
3
מערכת השמש והשערות בדבר היווצרותה
Blue Planet: Skinner,Porter Botkin
 
4
מבנה כדור הארץ ושטפי האנרגיה בו
 
 
5
התחממות גלובלית ואפקט החממה
 
 
6
מבנה האקוסיסטמה: אנרגיה וחומר. אנרגיה ברמת היצור הבודד
פרימו לוי: הטבלה המחזורית
 
7
האנטרקטיקה כדוגמה
 
 
8
שונית האלמוגים- אקוסיסטמה בסכנה
 
 
9
תולדות הביוספרה: ההכחדות הגדולות, כיבוש היבשת
 
 
10
דינאמיקה של אוכלוסיות, כולל האדם
 
 
11
האדם ככוח מעצב בביוספרה
Ecology of a Changing Planet: Mark B. Bush
 
12
מראשית האנושות ועד לחיפוש אחר מקורות אנרגיה חלופיים
Everett, Bob
 
 
13
עתיד הביוספרה, מדע ופוליטיקה
Fay, James A.
 
 
 
חובות הקורס:
עבודת הגשה: פרזנטציה - 20% + פוסטר - 10%
בחינה:  70%.
 
הנחיות בנושא הפוסטר :
 
גודל הפוסטר : 70 ס"מ רוחב, 90 ס"מ אורך – נא להקפיד  !
נא לשים את הלוגו של האקדמית נתניה על הפוסטר.
הפוסטר חייב להיות לאורך ולא לרוחב  !!!
אין להגיש את הפוסטר על  קאפה , אך ורק על גיליון נייר  !!!
��� ����   ������