משחק עסקים מתקדם - ד"ר גיל שרוני

שם קורס:     משחק עסקים מתקדם

תחום: כללי – חובה
שם המרצה: ד"ר גיל שרוני וגב' יעל ליברמן


א. מטרות הקורס:
משחק העסקים הנו סימולציה עסקית של תהליכי קבלת החלטות בחברה הפועלת במספר שווקים בתנאים תחרותיים. מטרת המשחק היא להתנסות בעבודת צוות ניהולי בכיר בקבלת החלטות, פיתוח אסטרטגיה עסקית ויישומה הלכה למעשה, תוך התמודדות בשוק תחרותי. 
משחק העסקים מאפשר הכללה מעשית של החומר הנלמד במהלך התואר השני, כגון: שיווק ואסטרטגיה, תפעול, ניהול פיננסי, ניהול משאבי אנוש ועוד.

ב. תוכן הקורס
משתתפי הקורס יחולקו לצוותים. כל צוות יקבל אחריות לניהול חברה אשר תתחרה בשוק דינמי מול חברות אחרות המנוהלות על ידי צוותים אחרים. ניהול החברה מתבטא במגוון תחומים, הכוללים: ניתוחי השוק והמתחרים, פיתוח תכנית אסטרטגית עסקית לחברה ויישומה ע"י קבלת החלטות ניהוליות בתחומי השיווק, התפעול, מו"פ, וניהול פיננסי. כל קבוצה תקבל לניהולה בתחילת המשחק חברה קיימת הפעילה בשוק ונמצאת במצב עסקי התחלתי מסוים זהה לשאר החברות שניתן לנתחו מתוך דו"חות שונים (פיננסיים, כלכליים, שיווקיים, תפעוליים וכדומה). 
תנאי השוק והתחרות ידומו בעזרת שימוש בכלי סימולציה ממוחשבת. המשחק נמשך לאורך 7 תקופות (המדמות כל אחת שנה קלנדרית), כאשר בכל תקופה נדרשת כל חברה לקבל החלטות מגוונות בתחומי העסקיים השונים (פיתוח מוצרים, שיווק, השקעות, מימון וכד'). בסיום כל תקופה מתבצעת ריצת סימולציה המשקללת את ההחלטות הניהוליות של כלל החברות המתחרות מול התנהגות השוק, ומיישמת מודלים מורכבים מתחומי הניהול השונים על מנת לחשב את המצב העסקי של כל חברה בסיום התקופה. תוצאות ריצת הסימולציה מתפרסמות באמצעות דו"חות המאפשרים לכל חברה לבחון את מצבה, מצב החברות המתחרות ומצב השוק ולקבל החלטות לקראת התקופה הבאה.
בנוסף לקבלת החלטות תקופתיות לגבי ניהול החברה, תתבקש כל חברה להכין ולהגיש תכנית אסטרטגית מפורטת והחלטות פונקציונאליות. במהלך הקורס יתקיימו פגישות פרטניות עם כל אחת מהקבוצות לניתוח מצב השוק ולדיון לגבי קבלת ההחלטות לתקופות הקרובות. בנוסף תתקיים בסוף הסמסטר בחינה לבדיקת ידע נרכש של כל אחד מהסטודנטים באופן פרטני. 
על מנת לאפשר הכרות ולמידה עם כלי הסימולציה ודרכי הפעולה האפשרית יוקדשו השבועות הראשונים של הקורס להצגת המשחק ותרגול קבלת ההחלטות.  ג. מהלך השיעורים:

​מפגש ​נושא
​1 סילבוס, הצגת המשחק, לוחות זמנים, התארגנות לוגיסטית

​2 ניתוח דוחות, הכרות עם מושגי יסוד ונושאים עיקריים במשחק


​3 הכרות עם מושגי יסוד ונושאים עיקריים במשחק
        קבלת החלטות עבור הרצת ניסוי - תקופה 1 


​4 דיון בתוצאות ניסוי 1 והתארגנות עבור החלטת ניסוי - תקופה 2
הסברים לגבי תכנית אסטרטגית
​5 סיכום הרצות ניסוי, 
קבלת החלטות עבור הרצת אמת - תקופה 1
​6 ​קבלת החלטות עבור הרצת אמת - תקופה 2
הגשת תוכנית אסטרטגית
​7 קבלת החלטות עבור הרצת אמת - תקופה 3
​8 ​קבלת החלטות עבור הרצת אמת - תקופה 4
​9 ​קבלת החלטות עבור הרצת אמת - תקופות 5 
​10 ​קבלת החלטות עבור הרצת אמת - תקופות 6
​11 ​קבלת החלטות עבור הרצת אמת - תקופות 6
​12 סיכום משחק ומבחן מסכם

 


ד. דרישות קדם:
סיום קורסי השלמות ו - 4 קורסי העקרונות: עקרונות הניהול, השיווק, המימון ומערכות מידע. השתתפות בלפחות 2 קורסים מתקדמים בהתמחות.

ה. חובות נוכחות:
בקורס זה קיימת דרישת נוכחות חובה של כל הסטודנטים. סטודנט שישתתף בפחות מ- 85% מהפגישות ללא סיבה מוצדקת ייכשל בקורס.

ו. חובות / דרישות / מטלות:
  • על הצוותים להגיש את החלטות החברה (ע"י שמירה באתר המשחק) במועד.
  • יש להגיש תכנית אסטרטגית מפורטת בתחילת המשחק. 
  • יש לעבור את הבחינה המסכמת בציון 60 לכל הפחות. 

ז. מרכיבי הציון הסופי:

מרכיב הציון הצוותי*​ % בציון הסופי​
דוח אסטרטגיה והחלטות פונקציונליות​​​ ​20%
ביצועי החברה (צוות) בסימולציה​ ​40%
מבחן מסכם ​40%
 
   
*הציון הצוותי ישוקלל בתרומה האישית של כל סטודנט לעבודת הצוות כפי שתרומה זו תוערך ע"י חבריו. המרצה יוכל להפעיל את שיקול דעתו על ההערכות שניתנו. לא ניתן לתקן ציון וסטודנט שייכשל יחויב לקחת את הקורס בשנית.
חובת מעבר בקורס, ציון עובר בכל אחת ממטלות הקורס.

ח. אופן העברת פרטים במייל למרצה: גופן  Ariel 12"", שמות פרטי ומשפחה - אות ראשונה גדולה.

​Phone Number ​Last Name ​Last Name First Name​
058-6998987​ ​assaraf@gmail.com ​Assaraf Aurelie​
053-7054845​ yacov@netvision.net​ karter​ Yaakov​
053-4732545​ deborah.cohen @hotmail.fr​ Cohen​ Deborah​​
053-5824534​ meg.tal@gmail.com​ Tal​ Megane​
 


ביבליוגרפיה:
http://ww3.capsim.com/modules/GIA/files/2016C_0/0/Capstone/EN/PDF/2014_Capstone_Team_Member_Guide.pdf


��� ����   ������