מנהיגות עסקית - ד"ר סמיה יום טוב

 
תחום: ניהול רב תחומי-  מנהיגות עסקית   - בחירה
שם המרצה: אלוף (מיל') ד"ר  יום טוב סמיה
 
ד"ר  יום טוב סמיה הוא אלוף (בדימוס) בעל ניסיון של 29 שנות שרות בפיקוד צבאי סדיר ו-8 שנות פיקוד במילואים. כמו כן 15 שנות ניסיון בניהול עסקי בממגזרים הפרטיים, ציבוריים ובורסיים.  בצה"ל הוביל יום טוב גישה שונה בפיקוד על אנשים מתוך נקודת מוצא של כבודו העצמי של האדם כראשון במעלה ביצירת הניעה (Motivation)  פרטנית ואת האמון ההדדי בין חברי הקבוצה ובינם לבין המנהיג ליצירת הניעה קבוצתית (מיחידים ליחידה).  עם פרישתו מצה"ל בדצמבר 2000 השתלב בעולם העסקים הפרטי וניהל מאז חברה בורסאית (קבוצת ברן), חברות פרטיות בתחומי הייעוץ הארגוני, יזמות נדל"ן בארה"ב  ואנרגיה סולרית, ארגון ממשלתי (המועצה להסדר ההימורים בספורט – הטוטו) בהתנדבות וכן ייסד בינואר 2007 במסגרת החברה לישראל את קבוצת IC Green Energy אותה ניהל עד קיץ 2015. ברוח מורו פרופסור אסא כשר, התעקש יום טוב לשלב בין עולם המעשה לעולם המחקר והאקדמיה במהלך שירותו הצבאי וניהול עסקיו. פרסם שני ספרים וכתב/השתתף במאות מאמרי דעה ותכניות אקוטאליה בתקשורת הכתובה והמשודרת. עוסק בהתנדבות פעילות תרומה לקהילה בתחומי סיוע לנוער בסיכון (זיו נעורים), משפחות שכולות (משפחת גבעתי), מלגות לסטודנטים (יו"ר קרן יוסי לפר ז"ל) וחברה בעמותת "שורשים" המעניקה סיוע במזון לנזקקים וניצולי שואה.
 
יום טוב, מרצה במגזר הפרטי בישראל וכן הרצה בכנסים רבים בישראל ובעולם בתחומי האנרגיה המתחדשת והאלטרנטיבית. שנת תשע"ו הינה שנתו הראשונה כמרצה באקדמיה.
 
 
שעות הקורס: יום שישי    11:00 – 08:30
 
שעות קבלה: יום שישי     לפי תיאום מראש לפני או אחרי שעות הקורס
 
דרישות קדם:  יסודות הניהול
 
מטרת הקורס:
הקורס עוסק בהיבטי המנהיגות בכלל ובעולם העסקים בפרט והשפעתם על ביצועי הפרט והקבוצה, על יצירת האקלים הארגוני בקבוצה, ביצועים ובהבטחת ההמשכיות והרציפות העסקית של הארגון.
 
הקורס "מנהיגות- מבוא ויסודות"  עוסק בשאלות יסוד על המנהיגות החיונית להניעת אנשים בעולם העסקים בכלל וביחידה בסיסית בפרט. לאחר עיסוק בהגדרות בסיסיות, נעמיק בשאלה האם מנהיגות היא תכונה מולדת או, שניתן לרכשה במסגרות הכשרה שונות? תיבחנה תיאוריות שונות להניעת אנשים ועל מקומו של המנהיג ב"התקנת גנרטור" ההניעה. הקורס יעסוק בעיקר בניהוג בהיבט האנושי בארגון ובחברה האנושית, ינותחו דוגמאות מן העולם המקצועי של מנהיגים עסקיים, של ארגונים כופים, ארגוני מלכ"ר, צבאות ועוד. בקורס ישולבו ניתוחי ארועים אשר בהם למנהיגותו של המוביל הייתה השפעה קריטית.
הקורס עוסק בהיבט המנהיגותי בעולם העסקים והשפעתו על צמיחה, ביצועים, והבטחת ההמשכיות והרצפיות העסקית של ארגונים. תכני הקורס עוצבו לאורך שני מימדים דו-קוטביים – האחד הוא רמת ההתערבות – ארגונית לעומת פסיכולוגית. ההתערבות האירגונית בוחנת את השקפת תפיסת הארגון והמתודולוגיות שמפעילים ארגונים כדי לפתח ולטפח מנהיגות וכושר ניהולי. מהצד הקוטבי של מימד זה, ניתנת התפיסה הפרטנית של המנהל באירגון. הסטודנטים מוזמנים לבחון שלושה מסלולים הקשורים לפיתוחו האישי של המנהל – מסלול איכותני (מה צריך להיות כדי להיות מנהיג?); מסלול מצבי (מה צריך מנהיג לדעת?); ומסלול פונקציונלי (מה צריך מנהיג לעשות?).
 
המימד השני הוא פרספקטיבת הלמידה – תיאורטית-אקדמית לעומת ישומית-יעוצית. נקודת המבט התיאורטית מתמקדת על בחינה של נושאי המנהיגות והניהול וההיבטים הקשורים לפיתוחם. המימד הישומי מביט על פיתוח ניהול ומנהיגות מבחינה פרקטית ומגישה של יעוץ אירגוני. הסטודנטים יחשפו לעקרונות היסוד של פיתוח מנהיגות, ויבחנו תשובות לשאלות החיוניות של איך לבחור, לחנך ולאמן מנהיגים ברמה קבוצתית, תפעולית, ואסטרטגית. למרות שהלמידה תתבצע במסגרת הרצאות ודיונים, ההיבט הישומי-יעוצי יאפשר למידה ברמה של חוויה אישית.
 
מרכיבי הציון:
  
השתתפות בדיונים במפגשים – 10%
 
 
 
עבודה קבוצתית    ..................40%
מבחן ....................................50%  - כלל של המכללה– היעדרות מ-3 הרצאות אינה מאפשרת גישה למבחן.                                                                       
��� ����   ������