תחיקה סביבתית - ד"ר ציפי איסר איציק

המרצה: ד"ר ציפי איסר איציק
 
היקף הקורס: 3 שעות שבועיות
 
 
 
דרישות קדם: אין
 
נושא הקורס ומטרותיו: מטרת הקורס הינה להקנות מושגי יסוד ברגולציה הסביבתית ולהכיר את המסגרת המשפטית (חקיקה, פסיקה וספרות משפטית) של הזירה הסביבתית העסקית.

אופן הלימוד: הוראה פרונטאלית ודיון בכיתה במקרי בוחן. הקורס יכלול 14 פגישות בנות 3 שעות אקדמאיות כ"א. התלמידים ידרשו לבקיאות בחומר המוגדר כקריאת החובה. 
 
דרישות הקורס: נוכחות בשעורים, ביצוע מטלה והצגתה בשיעור (הכיתה תחולק לקבוצות וכל קבוצה תקבל מטלה משפטית) ועמידה בבחינת גמר בציון עובר. ציון העבודה מהווה 20% מכלל הציון הסופי וציון הבחינה מהווה 80% מכלל הציון הסופי.
 
 
תקציר:
 
המשפט הסביבתי התפתח בשנים האחרונות עקב המודעות הגוברת למשבר האקלים, הארץ ובעולם.
בקורס נסקור את התפתחותו של המשפט הסביבתי בארץ, תוך השוואה לעולם, נתחקה אחר האינטרסים והשיקולים השונים, הגלויים והסמויים, נעמוד על המסגרת המשפטית הרלוונטית על יתרונותיה וחסרונותיה, ונסקור את פסיקה והספרות המשפטית הרלוונטית.
הקורס יועבר בדרך של סקירת המסגרת המשפטית כאמור, והמחשתה באמצעות ניתוח מקרי בוחן מוכרים (case studies), תוך לימוד המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית.
 
 
 
 
פירוט תוכן הרצאות:
 
 
 
שיעור 1: המבנה הכללי של חוקים בדיני הסביבה וסמכויות הרשויות

בשיעור זה נכיר את מבנה הרגולציה, חלוקת הסמכויות בין הרשויות, והגישות המשפטיות השונות בזירת המשפט הסביבתי.

ספרות ומאמרים:

Marcia R. Gelpe, “Organizing Themes of Environmental Law” 16 William  Mitchell Law Review (1990) 897-910
דניאל פיש, עו''ד, דיני איכות הסביבה בישראל, תשס''ב-2002, ע' 298-306.  
            נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), השופט אהרון ברק – "זכויות חברתיות ומעמדן
             החוקתי" (הרצאה במסגרת יום עיון סביבה, חברה וזכיות אדם, אוניברסיטת ת"א, 16
             במרץ 2004)
Dorit Kerret, Alon Tal, "Greenwash or Green Gain? Predicting the Success and Evaluating the Effectiveness of Environmental Voluntary Agreements", Penn State Environmental Law Review 14(1) (2005) p. 64-83 [on the Israeli experience]
Cary Coglianese, Jennifer Nash, & Todd Olmstead, Performance-Based Regulation: Prospects and Limitations in Health, Safety, and Environmental Protection, 55 Administrative Law Review 705 (2003)
 
 
            חקיקה:
             חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
            סעיף 24 לחוקה הדרום אפריקאית
פסיקה:
בג"צ 4128/02 אדם טבע ודין נ' ראש ממשלת ישראל ואח', פ"ד נח(3),503
עמ"נ (ת"א( 318/07 טויטו אליהו ואח' נ' הועדה המקומית ראשל"צ ורשות שדות התעופה, תק- מח 2010 (3), 8884.
בג"צ 6971/11 איתנית נ' מדינת ישראל, תקדין עליון 2013 (2), 126


שיעורים 2-3: זיהום אוויר ממקורות ניידים וממקורות נייחים

בשיעורים אלה נדון ברגולציה של זיהום האויר שמקורו בתעשייה, בהפקת אנרגיה ובתחבורה.  נדון במעמדה המשפטי של הזכות לנשום אויר נקי, ובתמריצים הכלכליים להפחתת זיהום האויר ונעמוד על סמכויות הרשויות בנושא.
 
חקיקה:
חוק מניעת מפגעים, התשכ"א- 1961

חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ''ב –
1992
חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

פסיקה:
בג"צ 6116/02 אדם טבע ודין נ' השר לתשתיות לאומיות ואח' – לא פורסם
בג"צ 3974/00 אדם טבע ודין נ' השר לאיכות הסביבה ואח', תק-על 2000(3),3128
בג"צ 327/01 אדם טבע ודין נ' השר לתשתיות לאומיות ואח', תק-על 2005(2), 686
בג"צ 1336/06 אדם טבע ודין ואח' נ' השר לאיכות הסביבה ואח' – לא פורסם

שיעורים 4-5: פסולת ופסולת מסוכנת

בשיעורים אלה נדון בהיבטים השונים של הטיפול בפסולת בכלל והפסולת המסוכנת בפרט ובשיטות הטיפול השונות (מחזור, שימוש חוזר, הפחתה במקור, הטמנה ועוד). נמחיש זאת באמצעות מקרי הבוחן של פעילותו של תאגיד המחזור (אל"ה"), נכיר את מדיניות הטיפול בפסולת בישראל, ונדון באירועי חומ"ס שונים.
 
 
חקיקה:
חוק מניעת מפגעים, התשכ"א- 1961

חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ''ג – 1983
חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ''ח – 1988;
חוק שמירת הניקיון, התשמ''ד – 1984

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993
חוק הפיקדון על מיכלי משקה, התשנ"ט – 1999

חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ''ג – 1993

חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012
חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016

פסיקה:
רע"פ 7861/03 מדינת ישראל נ' המועצה האזורית גליל תחתון, תק-על 2006(2), 1437
בג''צ 453/98, עירית באר שבע נ' ממשלת ישראל, תק-על 98(1) 483 
ה"ע (הגבלים עיסקיים) 508/04 תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ נ' הממונה על ההגבלים העיסקיים, לא פורסם 26.9.2004.

שיעורים 6-7: זיהום מים, ים ונחלים
 
בשיעורים אלה נסקור את הרגולציה הנוגעת למים, ים ונחלים. כמו כן נדון בהיבטים שונים של משבר המים לרבות בפתרונות השונים הנוגעים להתפלה מול טיוב בארות וחיסכון במים, בהיבטים של טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים ונמחיש את הקונפליקטים במקרי בוחן כגון זיהום הקישון בשפכי תעשייה מסוכנים ובזיהום הים באמצעות שפכים עירוניים בגוש דן.
 
 
חקיקה:
חוק המים, התשי''ט – 1959
חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ''ג – 1983
חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ''ח – 1988
חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001
פקודת בריאות העם, 1940
 
פסיקה:
בג"צ 6119/00 אדם טבע ודין נ' הועדה למתן היתרים להזרמת שפכים לים ואח', תק-  על 2004(2), 571
בג"צ 8903/04 איגוד ערים לביוב ומי אזור דן נ' הועדה הבין-משרדית למתן היתרי הזרמה לים, תק-על 2004(4),2910
 
ספרות ומאמרים:
Rachelle Adam, Government Failure and Public Indifference:  A Portrait of
 Water Pollution in Israel, 11 Colorado Journal of International
Environmental Law & Policy 257 (2000)


 
       שיעור 8: זיהום קרקע

בשיעור זה נדון בבסיס המשפטי (הקיים והחסר) בנוגע למניעת זיהום הקרקע, בקונפליקט שבין שימושי קרקע מזהמים כגון תחנות דלק, שימושים צבאיים ותעשיה (בעיקר צבאית) ובין זיהום הקרקע והמים עקב כך. נמחיש את הקונפליקט באמצעות מתחמי התעשיה הצבאית ברמת השרון ובתל אביב, באמצעות מתחמים שבשימוש צה"ל (פרויקט עיר הבה"דים).
 
חקיקה:
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

חוק המים, התשי''ט - 1959, ס' 1 - 7, 20א-21, 125, 126, 138-147, 156, 159.

הצעת חוק לשיקום קרקעות מזוהמות, התשס"ז - 2007
 
פסיקה:
1291/07 עמותת אחל"ה, אדם טבע ודין נ' הועדה המחוזית המשותפת לתכנון ובנייה ואח', תק-מח 2009 (1) 5258
עע"מ 2141/09 הועדה המחוזית נ' אחל"ה ואח', תק-על 2010 (4) 1491
 
מאמרים וספרות:
אור קרסין, "שיקום קרקעות מזוהמות בישראל" – מדיניות ומשפט (מכון ירושלים חקר ישראל, 2005), ע' 211-149.
*
מרשה גלפי, "מדוע תכנית המשפט האמריקני לניקוי קרקעות מזוהמות אינה מתאימה לישראל",  מאזני משפט ב (תשס''א-תשס''ב), 53.
 
 
שיעור 9: קרינה
 
בשיעור זה נדון בסיכוני קרינה הן ממערכת התקשורת הסלולרית, הן מקווי מתח גבוה והן ממקורות טבעיים. נדון בקונפליקט המאפיין סיכונים אלה – העדר ידע המדעי בדרגת ודאות מדעית מקובלת מול חומרת הסכנה הבריאותית וצרכי המשק והעדר רגולציה משלימה לחקיקה ההראשית.


חקיקה:
חוק הקרינה הבלתי מייננת, שתס"ו-2006
תמ"א 36 – תכנית המתאר הארצית לתקשורת (סע' 17-35)
 
 
שיעורים 10-11: תכנון סביבתי נאות
 
נדון בקונפליקט שבין לחצי יזמי נדל"ן לבין ניהול הליכים תכנוניים תקינים ונמחיש זאת
באמצעות שורה של מיזמי נדל"ן שעמדו בעין הסערה הציבורית.

היכרות עם מערכת התכנון בארץ
 
חקיקה:
חוק התכנון והבניה (סע' 1,2,6,7,11,18,19,27,28,30,49-57,61-63,69,76-78,85,86,89,100,102-112,129-132,145-151,203-244, התוספת הראשונה והתוספת השנייה)
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003
 
 
            התשתית העובדתית הנאותה טרם תכנון: החובה לספק תשתית נאותה
 
 
פסיקה:
בג"צ 297/82 ברגר ואח' נ' שר הפנים, פ"ד לז(3) 29

            שיתוף בהליכי התכנון, זכות ההתנגדות והתכנון המפורט
 
   פסיקה:
            בג"צ 288/00 אדם טבע ודין ואח' נ' שר הפנים, תק-על 2001(3),808
            עע"מ אדם טבע ודין ואח' נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז ירושלים ואח',  
              פ"ד נח(2), 817
              ע"א 2962/97 ועד אמנים-חוכרים ביפו העתיקה נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה
               תל-אביב, פ"ד נב(2),362

 
 
שיעור 12: השמירה על השטחים הפתוחים
 
בשיעור זה נדון בקונפליקט שבין שמירה על ריאות ירוקות חופי הים ועתודות הקרקע לבין מקסום רווחי נדל"ן וצרכי הפיתוח. נמחיש זאת באמצעות מיזמי נדל"ן בחופי הים התיכון ובשטחי פארקים כגון הפארק ע"ש אריאל שרון בחירייה.
 
חקיקה:
תמ"א 35- תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור
חוק לשמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004
חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח-2008
 
פסיקה:
ע"א 8116/99 אדם טבע ודין נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון, תק-על 2001(2), 466
ע"א 1054/98 חוף הכרמל נופש ותיירות 89 נ' עמותת אדם טבע ודין, פ"ד נו(3),385
עת"מ (ב"ש) 264/08 אדם טבע ודין ואח' נ' הועדה המחוזית ואח', תק-מח 2008 (4) 13043
עת"מ (ת"א) 1772/08 מ.א. פלמחים כפר נופש נ' הועדה המחוזית, תק-מח 2009 (2) 830
בג"צ 2920/94 אדם טבע ודין נ' המועצה הארצית, פ"ד נ (3) 441
בג"צ 3017/05 חברת הזרע (1939) בע"מ נ' המועצה הארצית, תק-על 2011 (1), 4446
 
שיעור 13: עקרון השקיפות וחובות הדיווח
 
בשיעור זה נדון בחובות השקיפות והגילוי שבדין, ובקונפליקט שבין סודות מסחריים ובין הזכות הציבורית לחופש מידע ושקיפות בנוגע לזיהום רשות הרבים.

       חקיקה:
      חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
      חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה–חובות דיווח ומרשם), התשע"ב–2012
 
חומר קריאה:
זאב סגל, "הזכות לדעת באור חוק חופש המידע" (תש"ס), עמ' 14,15,27,213,252,257

 
 
שיעור 14: ההתחממות הגלובלית והשפעתה על ישראל
 
בשיעור זה נדון במשבר האקלים ובהשלכות ההתחממות הגלובלית, וכן נצביע על הקונפליקט שבין צרכי הדור הזה לבין הדורות הבאים, בין הרווח המידי לדווח ארוך הטווח.
 
            חקיקה:
            הצעת חוק להפחתת פליטת גזי חממה, התשס"ט-2009
United Nations  Framework Convention on Climate Change –
UNFCC, 1992
ספרות ומאמרים:
דני רבינוביץ, הנה זה בא-כיצד נשרוד את משבר האקלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2009 
הערות כלליות:

ניתן למצוא את כל חומרי הקריאה והלימוד באתר האינטרנט של הקורס.
��� ����   ������