פרויקט גמר בניהול - ד"ר גדי רביד

שם המרצה:                  ד"ר גדי רביד

פרטי המרצה:   משרד  -   2509

                                    טלפון במשרד – 09-86070
                                    טלפון בית (רשות) – 0546928242 (ערב)
                                    דואר אלקטרוני gadi.ravid@gmail.com
 

מטרת הקורס:              
בעולם העסקים של היום לא די בכך שלמנהל צורה או סגנון ניהולי אחד ומסויים.

בכדי להצליח על המנהל להטמיע בסגנון ניהולו את השינויים בסביבה, בכלכלה באופן כזה שיתאימו לתנאים המשתנים.  מכיון שקצב השינויים, אופי הדרישות מהמנהל והמורכבות האירגונית משתנים בקצב מהיר הקושי רב.  היום גם ברור מעל לכל ספק כי הצלחה או כשלון עסקי של אירגונים תלויה ביכולתם להתמודד עם סביבתם ויכולת זו תלויה במידה רבה במנהל העומד בראש הארגון.
 
הפרויקט נועד לפתח ולבסס הבנה תיאורטית תוך בדיקה בשטח של השפעות הניהול/סגנון הניהול/המנהל על הבצועים העסקיים של הארגונים בהתייחס לשינויים הרבים שחלים בסביבת העבודה.
 
העבודה על הפרויקט תתבסס על פיתוח בסיס תיאורטי  סביב שאלת מחקר שהתלמידים יציבו בתחום הניהול, ולאחר מכן תיבדק שאלת המחקר בשטח.  בסיום העבודה על הפרויקט יכתבו התלמידים המלצות/מסקנות שניתן ליישמן בארגונים או לפחות בארגון בו ערכו את העבודה.
 

מרכיבי הציון:   המועד האחרון להגשת הפרוייקט הינו -  1.1.2013

                                אי הגשתו על פי הלו"ז תגרור הורדת ציון של 7 נקודות
 
 

לוח מפגשים:

 

 

# בחירת הנושא לפרויקט והארגון בו יתבצע – חייב אישור של המרצה מראש.
 
# קריאת חומר תיאורטי הרלוונטי לנושא הפרויקט.
 
# הגשת רפרט אמצע.
 
# הצגת הפרוייקט בכיתה – רקע תיאורטי, אופן הבדיקה בשטח ותוצאות.
 
# הגשת עבודה מסכמת.
                                  
 

ביבליוגרפיה:

 

תינתן על פי נושא הפרויקט.

 

��� ����   ������