יסודות המימון - ד"ר דוד אהרון

 
תחום :            מימוןחובה
שם המרצה:     ד"ר דוד אהרון
אימייל:      

דרישות קדם:       

מתמטיקה  , סטטיסטיקה

 

מטרת הקורס:      

הקורס יתמקד בשתי ההחלטות העומדות בבסיס מקצוע המימון – החלטת ההשקעה והחלטת המימון. בקורס נציג בעיות מימוניות בהן עשוי להיתקל המנהל הפיננסי של הפירמה ו/או הפרט בחיי היום יום, ונתאר את הפתרונות של מקצוע המימון לבעיות אלו.

 

דרישות הקורס:

השתתפות פעילה ב–80% לפחות מן המפגשים, הכנת החומר הביבליוגרפי לקראת כל מפגש ועמידה בכל מטלות מרכיבי הציון.

 

מרכיבי הציון :    

100% - בחינה

תוכן הקורס:

1.                 הקדמה

   מקצוע המימון – מהו?

  ודאות, אי ודאות וסיכון    

  ריבית, תשואה, ערך נוכחי וערך עתידי

  ערך עתידי ונוכחי של אנונה

  סדרה אינסופית

  לוח סילוקין

 

2.                   קריטריונים לקבלת החלטות השקעה בתנאי ודאות

     ערך נוכחי נקי, מדד הרווחיות, שיעור תשואה פנימי ותקופת ההחזר

 

3.                   קריטריונים לקבלת החלטות השקעה בתנאי אי ודאות

         גישות לסיכון

        קריטריון תוחלת התשואה

        קריטריון תוחלת שונות

        מדד מקדם ההשתנות

        מדד שארפ

        תוחלת התועלת ושווה ערך וודאי

 

4.                   גישת תיק ההשקעות

       צמצום סיכון באמצעות פיזור

       מודל לתמחור ניירות ערך - M.P.A.C

 

ביבליוגרפיה:

מרבית הנושאים הנלמדים בקורס נדונים בספר:

לוי תמיר, יסודות המימון ותיקצוב ההון, הוצאת אקדמון, 2007

 

מיעוטם – נדון בספר:

לוי תמיר, יסודות המימון וההשקעה בתנאי אי ודאות, הוצאת אקדמון, 2008

 

ספרי עזר נוספים:

נחום ביגר, יסודות המימון, הניהול הפיננסי וההשקעות, הוצאת תמר, 1991

     

��� ����   ������