מבוא למדיניות עסקית - ד"ר אורן דיין

תחום:            כללי – חובה
שם המרצה:  ד"ר אורן דיין
 פרטי המרצה: שעות קבלה בתיאום מראש
 
דרישות קדם :יסודות השיווק
 
מטרת הקורס :
לפתח יכולות חשיבה אסטרטגיות מתוך ראיה כוללת של גורמי מפתח בסביבת הפירמה כגון לקוחות, מתחרים, מסרים, מיתוג ובידול. לייצר דפוסי חשיבה חדשניים למנהלי העתיד מתוך הבנה עיסקית של תיאוריה ויישומה תוך כדי מערך השיעורים.
 
דרישות הקורס :
השתתפות פעילה ב 80% לפחות מן המפגשים, הכנת החומר הביבליוגרפי לקראת כל
מפגש ועמידה בכל מטלות מרכיבי הציון.
 
מרכיבי הציון :
100%  - עבודה בתחום ניתוח אסטרטגי.
 
תוכן הקורס:
1.       הצורך באסטרטגיה.
2.       סוגי אסטרטגיות עסקיות – עם דגשים על אסטרטגיית צמיחה ואסטרטגיית הישרדות.
3.       החזון – אישי יזמי ועסקי
4.       ניתוח הסביבה הצרכנית ובחירת קהלי יעד.
5.       אסטרטגיית בניית מסר
6.       מודל כוחות השוק של M. Porter
7.       מודל SWOT
8.       צמיחה בעסק מסורתי 
9.       עתיד הניהול האסטרטגי  
10.   תפיסת הזמן כמהלך אסטרטגי
11.   המנהל כאסטרטג
 
 
 
 
 
ביבליוגרפיה :
 
Grundy, T. (2006). Rethinking and reinventing Michael Porter's five forces model. Strategic Change, 15(5), 213-229.
 
Porter, M. E. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. Strategic management journal, 12(S2), 95-117.
 
Hill, T., & Westbrook, R. (1997). SWOT analysis: it's time for a product recall. Long range planning, 30(1), 46-52.
 
Jackson, S. E., Joshi, A., & Erhardt, N. L. (2003). Recent research on team and organizational diversity: SWOT analysis and implications. Journal of management, 29(6), 801-830.
 
Graetz, F. (2002). Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities. Management decision, 40(5), 456-462.
 
 
��� ����   ������