מבוא לכימיה, ביולוגיה ומדעי כדה"א - ד"ר מרים זיגמן

שם המרצה: ד"ר מרים זיגמן
רקע:
דרישות קדם: אין.
הקורס מיועד לסטודנטים ללא רקע במדעי הטבע ובביולוגיה ומהווה מבוא לקורסי המבואות בשנה א.
 
מטרות הקורס:
1. הקניית מושגי יסוד בפיסיקה,כימיה וביולוגיה.
2. הבנת המבנה והתפקוד של תאי צמחים ובעלי חיים: משק האנרגיה  התאי והצופן הגנטי.
3. הכרת הקבוצות העיקריות של יצורים חיים.
4. הכרות עם סביבות החיים אופייניות בים וביבשה.
 
תוכן הקורס:
הקורס יסקור את מבנה האטום, את עקרונות הטבלה המחזורית תוך הדגשת יסודות בעלי חשיבות בתהליכי החיים. השתלבות אטומים ליצירת מולקולות ומקרומולקולות. התא הפרוקיוטי והאאוקריוטי. חילוף החומרים ומשק האנרגיה של תאי צמחים ובעלי חיים. סוקר את הקשרים האבולוציוניים בין קבוצות החי והצומח. אקוסיסטמות אקווטיות ויבשתיות מייצגות יידונו מבחינת האילוצים הסביבתיים והשפעתם על המבנה ושטפי החומר והאנגיה במערכות אלו.
 הקורס מבוסס על הרצאות ובסיומו מבחן על החומר הנלמד והסקת מסקנות ממנו.
 
מהלך השיעורים:
הרצאה משולבת מצגות.
 
מטלות:     100% מבחן גמר
 
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  
 
נושאים
נושא השיעור
קריאה נדרשת
1
מודל האטום וחלקיקיו העיקריים
1.       סטאר וטגארט, 2001.  ביולוגיה- האחידות והמגוון של החיים, חלק ראשון עמ'  25-65, מהדורת תשס"א, האוניברסיטה הפתוחה.
2.       פ. לוי, 2001. הטבלה המחזורית, הספריה החדשה
2
מאטומים למולקולות
3
אבני הבנין של יצורים חיים
Get Ready for Biology. Benjamin Cummings 
ISBN-10: 0321500571
ISBN-13:  9780321500571
Publisher:  Benjamin Cummings
Copyright:  2007
 
4
וירוסים ובקטריות
סטאר וטגארט, 2001.  ביולוגיה- האחידות והמגוון של החיים, חלק ראשון עמ'  426-449, מהדורת תשס"א, האוניברסיטה הפתוחה.
5
התא ואברוניו
התא מבנה ופעילות, נושאים בביולוגיה של התא, האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 1-2
6
מהצופן הגנטי לחלבונים
סטאר וטגארט, 2001.  ביולוגיה- האחידות והמגוון של החיים, חלק ראשון עמ'  262-291, מהדורת תשס"א, האוניברסיטה הפתוחה.
7
צמחים ופוטוסינתזה
סטאר וטגארט, 2001.  ביולוגיה- האחידות והמגוון של החיים, חלק ראשון עמ'  138-159, מהדורת תשס"א, האוניברסיטה הפתוחה.
8
מערכות עיקריות בגוף בעל החיים: חישה, עיכול, נשימה, הפרשה, תנועה ורבייה
עדי מרקוזה הס, 2016. מערכות בגוף האדם, מבנה תפקוד והומאוסטזיס, משרד החינוך.
9
עולם הצומח: מהים אל כיבוש היבשת
Brief Guide to Biology, A David Krogh 
ISBN-10: 013185965X
ISBN-13:  9780131859654
Publisher:  Benjamin Cummings
Copyright:  2007
10
קבוצות החי העיקריות והאבולוציה שלהן
1.    סטאר וטגארט, 2001.  ביולוגיה- האחידות והמגוון של החיים, חלק ראשון עמ'  328-338, מהדורת תשס"א, האוניברסיטה הפתוחה.
2.    יבלונקה ח, 2009, אבות אכלו בושר ושיני בנים תקהנה. אודיסאה- כתב עת העוסק במחשבות ורעיונות בחזית העשייה המדעית והפילוסופית.  גיליון ינואר (2).  מתוך:  http://odyssey.org.il/209041
11
החיים במים : אגמים, נהרות ואוקיינוסים
  1. Bush: Ecology of a Changing Planet
2.    סטאר וטגארט, 2001.  ביולוגיה- האחידות והמגוון של החיים, חלק שני עמ'  1038-1097, מהדורת תשס"א, האוניברסיטה הפתוחה.
12
מדבריות ויערות עד
 
קריאת רשות:
 
י. נח הררי, 2011. קיצור תולדות האנושות, הוצאת דביר.
 
 
��� ����   ������