יסודות השיווק - ד"ר אמיר פלינט גור

תחום:               עקרונות   
שם המרצה:      ד"ר אמיר פלינט גור
 
דרישות קדם:   אין
 
מטרת הקורס:  הקניית ידע בסיסי על מהות  התפיסה השיווקית המודרנית, לימוד מושגים ועקרונות שיווקים, ופיתוח כלים לקבלת החלטות שיווקיות.
 
דרישות הקורס:            השתתפות פעילה ב–80% לפחות מן המפגשים, הכנת החומר הביבליוגרפי לקראת כל מפגש ועמידה בכל מטלות מרכיבי הציון.
 
מרכיבי הציון:   בחינה – 100%
                       
 
תוכן הקורס:
                                           ·     מבוא - עקרונות התפיסה השיווקית.
                                           ·     מידע ומחקר שיווקי.
                                           ·     תכנון מדיניות השיווק וניתוח הסביבה השיווקית.
                                           ·     התנהגות צרכנים.
                                           ·     פילוח שוק.
                                           ·     מיצוב המוצר.
                                           ·     תכנון תמהיל השיווק.
                                           ·     מדיניות מוצרים.
                                           ·     מדיניות מחירים.
                                           ·     צינורות שיווק והפצה.
                                           ·     פרסום וקידום מכירות.
                                           ·     שיווק שירותים.
                                           ·     שיווק בינלאומי.
 
 
ביבליוגרפיה:
 
·                   קוטלר פ. והורניק י., (תש"ס 2007), ניהול השיווק: המהדורה הישראלית,    
          
מהדורה ט' מעודכנת, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, רמת אביב.
 
·        Kotler, Philip and Gary Armstrong, (2007), Principles of Marketing, 9th ed. Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 
��� ����   ������