פרויקט בשיווק - ד"ר אמיר פלינט-גור

תחום:                 שיווק  -  חובה
שם המרצה:          ד"ר אמיר פלינט-גור
                         דוא"ל - amir@tvn.co.il
 
 
§         הפרוייקט ייערך בזוגות (זוג=2 סטודנטים בלבד!) או לבד.
§         מועד אחרון להגשה: 1/1/2011.  לאחר מכן יופחתו 5 נקודות על כל יום איחור.
 
 
מבנה פרוייקט הגמר
 
עליכם לבחור ענף ארצי הכולל 3-4 מתחרים מהותיים, ולקבל אישור מהמנחה
 
מצב קיים:
§         גודל השוק, שיעורי גידול
§         מתחרים ונתחי-שוק
§         תיאור כל מתחרה: מרכיבי התמהיל
§         מודל 5 הכוחות של פורטר
§         מגמות בשוק (מידע משני)
 
מחקר שיווקי:
§         ביצוע מחקר צרכנים: הרגלי צריכה, תדמית המותגים השונים, שביעות-רצון, ועוד.
 
ניתוח ותחזית:
§         ניתוח יתרונות וחסרונות של כל מתחרה
§         ניתוח SWOT
§         ניתוח / צפי לגבי המשך הענף
 
 
הנחייה
§         פגישות הנחיה תיערכנה, בתיאום מראש, בימי ה' החל מ- 19:30.
§         ניתן ורצוי לפנות במייל: amir@tvn.co.il.  יש להקפיד לרשום בשורת הנושא: "פרוייקט גמר".
§         לא תתבצע בדיקת טיוטות או חלקי עבודות.  מומלץ לשאול שאלות ממוקדות.
 
 
הערות
§         העבודה חייבת להיות מקורית ולהיעשות באופן עצמאי (עבודות / מחקרים מועתקים יפסלו).
§         עם העבודה יש להגיש טופס הצהרה על עבודה מקורית.
§         חלק מהצוותים יזומנו לפגישת "הגנה" על הפרוייקט.
 

��� ����   ������