שיטות מחקר בשיווק - ד"ר גיל שרוני

תחום:               ניהול - חובה
שם המרצה:        ד"ר גיל שרוני
                        דוא"ל - kilsharon@013.net
                        טל' במשרד –  09-8607878
 
דרישות קדם:         
יסודות השיווק
 
מטרת הקורס:     
מטרתו העיקרית של הקורס להקנות ידע והבנה נרחבים של תהליכי חקר שוק, ומגבלותיהם ואפשרויותיהם. בסביבה העסקית המודרנית, חקר השיווק הינו בסיס לקבלת החלטות של מנהלים בדרגות ניהול שונות בתחום השיווק או בתחומים אחרים (רכש, תפעול, ייצור, ועוד). במהלך הקורס יוצגו כלים בסיסיים של מחקר שווקים המאפשרים לסייע בקבלת החלטות של מנהלים תוך מתן דגש על יתרונותיהם וחסרונותיהם. בנוסף, יתנסו הסטודנטים בביצוע מחקר כמותי -יישומי על כל שלביו כבסיס למתעדים לעסוק בתחום מחקר שווקים. במהלך ביצוע המחקר ידרשו הסטודנטים להגדיר את הבעיה הניהולית והבעיה השיווקית, הגדרת אוכלוסיית המחקר וקביעת מגבלות המחקר, בחירת שיטת הדגימה וחישוב גודל המדגם, כתיבת שאלון, איסוף נתונים, ניתוחם באמצעו תוכנת ה-SPSS  וכתיבת דו"ח מסכם.  
 
 
מרכיבי הציון :       
עבודה  - 40% ,   מבחן –  60%
 
 
דרישות הקורס:      
השתתפות פעילה ב- 80% לפחות מהמפגשים, הכנת חומר ביבליוגרפי לקראת כל מפגש ועמידה בכל מטלות מרכיבי הציון במועדן.
 
 
תוכן הקורס :
·                    מבוא: חשיבות המחקר השיווקי, אתיקה במחקר.
·                    הגדרת הבעיה הניהולית והשיווקית.
·                    הגדרת אוכלוסיית המחקר, מגבלות המחקר, שאלות והשערות.
·                    סוגים שונים של מחקרי שוק (איכותיים/כמותיים), יתרונות וחסרונות.
·                    גורמים המשפיעים על תקפות פנימית וחיצונית.
·                    בניית שאלון מחקר (מבנה, סולמות מדידה, קביעת תוכן וניסוח השאלות).
·                    חישוב גודל מדגם ובחירת שיטת הדגימה.
·                    בעיות והטיות במחקר.
·                    כתיבת דו"ח סיכום.
·              שימושים במבחנים סטטיסטיים נפוצים: טבלאות צילווח, ניתוחי שונות, רגרסיה.
·                    שימוש בתוכנת spss.
 
 
ביבליוגרפיה :
·         Churchill, Jr,  G.A. & Iacobucci D. (2008), Marketing Research: Methodological Foundations, 9th ed, Thomson Learning.
·         Hague P.N., (2002), Market Research, 3rd ed, Milford, CT: Kogan Page.

��� ����   ������