מבוא לכלכלה מיקרו - גב' דינה קם

 שם הקורס:   מבוא כלכלה מיקרו

 

שם הקורס באנגלית:    MICROECONOMICS

 

שם המרצה:    גב' דינה קם

 

פרטי המרצ:   דואר אלקטרוני – dinakam@gmail.com

 

דרישות קדם: אין

 

מטרת הקורס: הכרת מושגים, מודלים וניתוחים במיקרו כלכלה -

 

מרכיבי הציון: מבחן – % 100

 

דרישות הקורס: הגשת תרגילים חובה, עמידה בהצלחה במבחן הסופי )ציון 60 לפחות(.

 

תוכן הקורס:
1. מושגי יסוד , תופעת המחסור, עקומת תמורה.
2. חישוב הוצאות אלטרנטיביות, אבטלה, שיפור טכנולוגי, צמיחה.
3. עקומת תמורה של תהליכים, אבטלה מבנית.
4. פונקצית ייצור ; תפוקה כוללת, ממוצעת ושולית.
5. הקצאה אופטימאלית של גורמי ייצור
6. מבנה הוצאות של פירמה ; פונקצית הוצאות כוללות, ממוצעות ושוליות.
7. השאת רווח והיצע מוצרים.
8. ביקוש משקי בית, גורמים המשפיעים על הביקוש.
9. תחרות משוכללת שיווי משקל בשוק, קביעת מחירים וכמויות. -

 

ביבליוגרפיה:
1. אורון, י., מארק, נ. ועופר, א., 2008 , מבוא לכלכלה מיקרו כלכלה )מהדורה שנייה(, -
הוצאת עמיחי.
באומן, דני, 8200 , מיקרו כלכלה בגובה העיניים, הוצאת עמיחי
האוניברסיטה הפתוחה ,מבוא לכלכלה מיקרו, יחידות - 3-2-1 , 6-5-4 .
4. Mankiw, N.G., 2014, Principles of Microeconomics (7th edition), South western

 

 

��� ����   ������