ניהול התפעול - ד"ר אייל רוזן

תחום:            כללי חובה  
שם המרצה:  ד"ר אייל רוזן 
 
e-mail:     rozeneyl@zahav.net.il
שעת קבלה:   לאחר ההרצאה השבועית, בתיאום עם המרצה

מטרת הקורס

דיון בבעיות הקיימות בניהול מערכת תפעולית וייצורית והקניית מושגים על טכניקות שונות בעזרתן ניתן לנהל ולייעל את המערכות, כולל בין היתר:
·         יישום הטכניקות הנ"ל באירגונים שונים
·         הקניית בסיס בטכנולוגיות התפעול המודרניות
·         הכרת מושגים בניהול התפעול והיצור
·         הצגת מדדי הביצוע של האירגון

שיטת הלימוד
שיטת הלימוד תתבסס על הרצאות, דיונים, ועבודה עצמית של הסטודנטים.

חובות הסטודנט

על הסטודנט להכין תרגילים ולעמוד בבחינה סופית. 

הרכב הציון

 תרגילים:                        20%
בחינה סופית:                   80%     

תרגילים

התרגילים יוכנו בצוותים של שניים.

תוכן הקורס

·         תכנון המערכת
·         קיצור זמן המחזור, הקטנת מנות העברה
·         הקטנה והפחתה של מלאי בתהליך
·         גישת ניהול לפי אילוצים:   MBC - Management by Constraints
·         תיכון המוצר
·         טכניקות גרפיות לניתוח בעיות
·         מדידת עבודה ותימרוץ עובדים
·         למידה
·         חיזוי
·         ניהול ועיתוד מלאי
·         תכנון דרישות חומרים וזימון
·         יסודות ניהול פרוייקטים
·         מערכות מידע בתעשיה
·         גישות JIT, Reengineering ופרוייקטי שיפור – Lean Manufacturing
·         מבוא לניהול איכות ופרוייקטי Six Sigma

ביבליוגרפיה

·         חובה: ש. גלוברזון: ניהול התפעול ושיפור ביצועים, הוצאת דיונון, 2003.
·         חובה: א. גולדרט וג. קוקס: המטרה, הוצאת די-נור.
·         ב. רונן, ש. פס: ניהול ממוקד, לעשות יותר עם מה שיש, הוצאת הוד עמי, 2004.
 
 
·         קריאת רשות:
·         Lander E., Liker J. K.,  “The Toyota Production System: Thirty years of research, and beyond”, International journal of production research, 2007, vol. 45, no 16 (3/4 p.), pp. 3681-3698 
·         Chou A. Y., Chou D. C., “The complementary role of business process reengineering and information technology to total quality management practices”, International Journal of Information Systems and Change Management, Volume 2, Number 1 / 2007, pp. 21 - 29
 
��� ����   ������