היבטים ארגוניים בניהול פרויקטים - ד"ר אייל דולב

שם המרצה:    ד"ר אייל  דולב
 
פרטי המרצה:   שעות קבלה –  יום רביעי, לאחר השיעור או בתיאום מראש 
                        טלפון נייד – 0524-202924
                        דואר אלקטרוני -  eyald90@gmail.com
 
 דרישות קדם:   אין
 
מטרת הקורס:       הקורס יחשוף את הסטודנטים לעולם הניהולי המורכב שבהובלת פרויקטים בעידן המודרני ולמגוון הרחב של אתגרים הניצבים בפני מנהל הפרויקט, בקונטקסט הארגוני. הקורס יתמקד בהיבטים הייחודיים הכרוכים בניהול צוות פרויקט, ממשקי הפרויקט בארגון ומחוצה לו, אספקטים קריטיים בניהול מבנים, תהליכים ומשאבים במסגרת הפרויקט, תוך התייחסות לפוטנציאל ואילוצים ארגוניים כמו גם עקרונות וכלים מרכזיים בניהול תקשורת, עימותים ומשברים. לצד הצגת גישות ותפיסות ניהוליות, הקורס ידגיש מימדים פרקטיים ויישומיים.
 
מרכיבי הציון:        מצגת כיתתית + הגשת תקציר ניהולי בכתב – 20%
עבודת סיום  - 80%
 
       דרישות הקורס:     נוכחות חובה (לפחות ב-80% מהמפגשים)
קריאת חומר ביבליוגראפי משיעור לשיעור ועמידה במטלות מרכיבי הציון.
 
��� ����   ������