פרויקט גמר בניהול פרויקטים - ד"ר איל רוזן

התמחות:           ניהול פרויקטים ומערכות מידע
שם המרצה:      ד"ר איל רוזן
דוא"ל:   rozeneyl@zahav.net.il
שעת קבלה:   הקבוצות ייפגשו עם המרצה לצורך הנחיה, בשעות הקורס, על פי תיאום מראש.
 
 
דרישות קדם:   
קורס מתקדם בניהול פרויקטים
 
 
מטרת הקורס
הקורס מהווה אינטגרציה לתוכנית ובו הסטודנטים ישתמשו במה שלמדו, בקורסים השונים, כדי להקים פרויקט מעשי משלהם. הפרויקט צריך להיות מבוסס על case study מציאותי, מעולם התוכן המוכר לסטודנטים בתחום כלשהו. היות ולא ניתן להקים את התוצר של הפרויקט המציאותי: בניין, מערכת מידע, פרויקט יישום, מוצר, מתקן ייצור וכו', הסטודנטים יקימו על בסיס הפרויקט המציאותי את כל מסמכי הפרויקט, כאילו מבוצע בפועל. הסטודנטים יקיפו בעבודה את כל מחזור החיים של הפרויקט, החל משלב הייזום, דרך מסמכי ההקמה, ניהול הפרויקט וכלה בהעברה לתחזוקה. כמו כן, יתייחסו הצוותים, לראיה ביקורתית של הפרויקט שבוצע/מבוצע במציאות ויפיקו לקחים, על פי מה שהקימו, מול התוצרים שהוקמו במציאות.
 
 
שיטת הלימוד
שיטת הלימוד תתבסס על עבודה עצמית של צוותי סטודנטים והנחיה של המרצה.
 
 
חובות הסטודנט
על הסטודנט להכין ולהגיש פרויקט גמר.  הפרויקט יוכן בצוותים של שני סטודנטים.
 
 
דוגמאות לנושאים אפשריים לפרויקט
w        פיתוח מוצר
w        יישום מערכת מידע
w        פיתוח מוצר תוכנה/חומרה
w        יזמות: לדוגמא, הקמת חברה לפיתוח מוצר – start up
w        פיתוח של מערכת מידע במערכות מידע באירגון
w        הקמת מתקן ייצור תעשייתי
w        השקת מוצר – פרויקט שיווקי
w        פרויקט שינוי/היערכות אירגונית
w        פרויקט שיפור תפעולי
w        וכו'
��� ����   ������