אנרגיות מתחדשות - ד״ר אלי קלמנזון

אודות הקורס:
איכות ואורח החיים שלנו תלויים במידה רבה בזמינות מקורות אנרגיה.
צריכת האנרגיה השנתית על פני  כדור הארץ גדולה, וצפוי שצריכת האנרגיה תמשיך ותעלה כתוצאה מגידול באוכלוסיית בני האדם והעלייה בדרישה לאנרגיה בעיקר בארצות המתפתחות.
כתוצאה מכך, תהליך דילול מקורות האנרגיה המחצבית (הפוסילית) ילך ויגבר, ובמקביל, יוגבר תהליך הזיהום הסביבתי.
אורח החיים על פני כדור הארץ כפי שאנו מכירים אותו נמצא בסכנה, אלא אם כן יפותחו מקורות אנרגיה מתחדשים בעתיד הקרוב.
 
בקורס זה נדון באיכות ואורח החיים שלנו התלויים במידה רבה בזמינות מקורות אנרגיה. נעסוק בשאלות הבאות: מהי טביעת הרגל האקולוגית, מהו כושר הנשיאה של כדו"א, מהו קצב התחדשות משאבי טבע, מהו הקשר בין אורח החיים הנוכחי לבין הדלדלות משאבי כדו"א. כיצד ניתן לקיים אורח חיים מקיים תוך פיתוח מקורות אנרגיה מתחדשים. נלמד על שיטות יצור והפקת אנרגיה, תכולת האנרגיה  בכל שיטה, גלגול האנרגיה, ונתייחס ליתרונות ולחסרונות של כל שיטה ושיטה ואיך ניתן להקטין את השימוש באנרגיה מבלי לפגוע באורח החיים שלנו.
מטרת הקורס:
·   הקניית ידע בסיסי בתחומים השונים של מקורות אנרגיה מתחדשים ואיכות סביבה
·   הבנת ההקשרים שבין מקורות אנרגיה, זיהום סביבה, טביעת הרגל האקולוגית
·   הקניית בסיס ידע ומידע רלוונטי לקבלת החלטות עסקיות שוטפות מתוך ידיעה והבנה של ההשלכות הסביבתיות של החלטות אלו והשפעתן על הדורות הבאים
 
אין צורך בידיעות כלשהן ללימוד הקורס. בקורס יודגשו הנושאים המעשיים
��� ����   ������