סמינריון - פרופ' צבי דובינסקי, פרופ' נאווה חרובי

מנחים:    פרופ' צבי דובינסקי, פרופ' נאווה חרובי
 
 
 
 
מטרה:             
כתיבת עבודה ברמה אקדמית המשלבת ידע תאורטי ואמפירי בה מתמודד/ת הסטודנט/ית עם בעיה או שאלה בנושאים שקשורים למשאבי טבע וסביבה.
 
נושאים אפשריים:
 כל נושא בכל תחום של משאבי טבע וסביבה.  למשל, אנרגיה, מים, התחממות גלובלית, זיהום אויר, תכנון סביבתי, פרויקטים סביבתיים, דוחות חברתיים, ניתוחי עלות-תועלת  וכדומה.
השלבים השונים של הכנת עבודת הסמינר כוללים הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם.
כתיבת העבודה תיעשה באופן עצמאי,  תוך כדי ליווי המנחה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.
 
הרכב הציון:
מצגת   20%
פוסטר 20%
עבודה 60%
 
��� ����   ������