סמינריון במימון - פרופ' נאווה חרובי

 
שם המרצה: פרופ' נאווה חרובי
דרישות קדם: בסמינריון ישתתפו סטודנטים בהתמחות מימון אשר השלימו את כל קורסי המבוא.
דרישות הקורס: חובת נוכחות, השתתפות פעילה במפגשים, השתתפות בהדרכה בספריה והגשת מטלות במועדן.
מטרת הקורס: כתיבת מאמרים מקצועיים בתחום שוק ההון  ו/או  כתיבת עבודה פרקטית בנושאים פיננסים.
משך הקורס הינו סמסטר אחד
אופן העבודה:
  • פגישות מקדימות עם המרצה לאישור המאמרים/העבודה הפרקטית
  • השתתפות בהדרכה בספריה
  • קריאת ספרות אקדמית/מקצועית והגשת תקצירים
  • פרזנטציה של הסטודנטים
  • המשך ביצוע המאמרים/העבודה הפרקטית לפי השלבים
שיטת העבודה: עיקר העבודה היא אישית ועצמאית, תפקיד המרצה הינו להנחות, למקד ולפקח על מהלך העבודה ולקבוע מועדי הגשה של שלבי העבודה השונים.
מרכיבי הציון:
הצעת המאמרים/העבודה הפרקטית.......... 10%
השתתפות במפגשים האישיים ..... 10%
פרזנטציה................ 20%
ביצוע המטלה ................... 60%
 
יש לסיים את המטלות השונות עד גמר הסמסטר – אי עמידה בזמנים תגרור הורדה של 20 נקודות מהציון
 
הערות:
  • המרצה בשלבים השונים במהלך הסמינריון יעביר לסטודנטים (באופן פרונטלי ובכתב) שאלות בנוגע לעבודה הסטודנטים ידרשו להביע בקיאות.
  • המרצה שומר לעצמו הזכות לשנות את משקלי הציון ואת פורמט הסמינריון.
��� ����   ������