סמינריון במערכות מידע – פרופ' פרץ שובל

תחום:                    מערכות מידע - חובה
שם המרצה:          פרופ' פרץ שובל
 
היקף:    4 שעות.                                                                                                     
דרישות קדם:
ניתוח מערכות מידע; מסדי נתונים.
 
מטרות הקורס:
1. ללמוד, לחקור ולהשוות בין גישות, מתודולוגיות, שיטות וכלים לפיתוח ויישום של מערכות    מידע ובפרט בשלבי ניתוח.
2. עיצוב והטמעת המערכת בארגון.
 
תוכן הקורס:
הסמינר נועד להכין את הסטודנט לבצע עבודת מחקר/סמינריונית בתחום. עיקר הלימוד יתבסס על מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת ובכנסים מקצועיים.
 
נושאי לימוד עיקריים:
להלן רשימה חלקית של נושאים שיילמדו בסמינר. הנושאים המדויקים תלויים גם בבחירת סטודנטים להרצאות בכיתה, כפי שיפורט להלן.
          סקירה של גישות שונות לניהול תהליך הפיתוח של מערכות מידע – החל מגישת "מפל המים" וכלה בגישות איטרטיביות/זריזות (agile).
          סקירת ההתפתחות של מתודולוגיות, שיטות וטכניקות לפיתוח מערכות, תוך הבחנה בין מתודולוגיות פיתוח בגישה פונקציונלית ובגישת העצמים.
          גורמי הצלחה בפיתוח מערכות.
          גורמי סיכון וניהול סיכונים בתהליך פיתוח ויישום מערכות מידע.
          מודלים להערכת גודל/מורכבות/פריון/חריגות/יעילות/עלות פיתוח מערכת מידע.
          תיאורי יישום של גישות לניהול, מתודולוגיות, שיטות וכלי תוכנה לפיתוח מערכות מידע.
          שיטות מחקר בתחום (ובכלל זה: case studies; סקרים; ניסויים מבוקרים); כללים לעריכת וכתיבת מחקר בתחום.
 
 
דרישות מהסטודנטים:
השתתפות בשיעורים: חובה להשתתף בשיעורים ולקחת חלק בדיונים. (לפי הנחיות הפקולטה מותר להיעדר מלא יותר מ-2 המפגשים.) חלק מהמפגשים יהיו אישיים לצורך הדרכה על העבודה הסמינריונית של כל סטודנט.
 
הרצאה בכיתה: כל סטודנט ירצה בפני הכיתה על נושא נבחר, בהתבסס על מאמר או שניים שיסוכמו מראש עם המרצה. מאמרים רלוונטיים להרצאות מצויים באתר האינטרנט של הקורס. (סטודנט רשאי לבחור גם מאמרים אחרים, באישור המרצה.)
כל סטודנט יכין מצגת ((Power Point ויגיש אותה למרצה במועד שייקבע. לאחר בדיקה ועריכה, לפי הצורך, המצגת תועלה לאתר הקורס ותהיה נגישה לסטודנטים לפני מועד ההרצאה.
 
עבודה סמינריונית: כל סטודנט (אפשר זוג סטודנטים) יגיש למרצה הצעת נושא לעבודה (אפשר אותו נושא כמו ההרצאה בכיתה או נושא אחר). יש לקבל אישור המרצה לפני תחילת העבודה. המרצה ינחה את הסטודנט במהלך ביצועה. העבודה תוגש בסוף הקורס כשהיא ערוכה במתכונת של מאמר בכתב-עת (כ-25-20 עמודים). בתחילת העבודה יהיה תקציר. הפרק הראשון יהיה מבוא כללי על הנושא ועל הבעיה הספציפית. לאחר מכן תבוא סקירה מקיפה של מספר מאמרים שפורסמו בספרות המקצועית בנושא (לפחות 6 מאמרים בעבודת יחיד; לפחות 10 בעבודת זוג). לאחר הסקירה תבוא תרומה ייחודית של הסטודנט לידע בתחום (כגון: ביצוע השוואה איכותית של הספרות המחקרית, הצעת מחקר חדש בתחום, השוואה בין התיאוריה/הספרות למצב למעשה בארגון או ארגונים מסוימים, הצעת שיפור/תוספת/חידוש של מתודולוגיה/שיטה, ביצוע סקר/מחקר שדה וכדומה).
הנחיה מדויקת על מבנה העבודה והגשתה תינתן במפגשים ותפורסם באתר הקורס.
 
מרכיבי הציון: הרצאה בכיתה (כולל איכות המצגת שהוגשה לבדיקה): 20%; עבודה סמינריונית: 80%.
 
אתר האינטרנט:
אתר האינטרנט של הקורס כולל את קבצי מצגות ההרצאות של המרצה ואת המאמרים/פרקים מספרים שעליהם הן מתבססות. כמו כן האתר כולל מאמרים רבים שהתפרסמו בכתבי עת ובכנסים מקצועיים, שמהם הסטודנטים יוכלו לבחור לצורך הכנת הרצאותיהם ועבודותיהם. בבוא העת ייתוספו לאתר המצגות של הסטודנטים.   
��� ����   ������