ניהול מערכות ומאגרי מידע

שם הקורס:   ניהול מערכות ומאגרי מידע

שם המרצה:   ד"ר איל רוזן 

מטרת הקורס:
פעילות מערכות המידע באירגון, הינה מרכזית וקריטית להצלחתו. יחד עם זאת, אירגונים מתייחסים באופן שונה למערכות המידע, החל מראיית מערכות המידע כפונקציה תפעולית וכלה בהתייחסות למערכות המידע כאל נכס אסטרטגי וכאל מנוע מרכזי ביצירת ההכנסות של הפירמה. בימים בהם הטכנולוגיה נעה במהירות קדימה, עם נטייה ליישומים של מובייל וענן, מה הוא תפקידה של פונקציית מערכות המידע באירגון? מהם האתגרים העומדים בפניה ומה מקומה במארג האירגוני המשתנה במהירות. הקורס יעסוק בנושאים האלה ובנגזרות של ההחלטות הניהוליות הישירות: outsourcing, תיחום אחריות מערכות המידע, מיצוב מנהל מערכות המידע, אירגון מערכות המידע, ההיבט הגלובאלי שקיים בחלק גדול מהאירגונים, ייזום וניהול פרויקטים בליבת העסקים ומדדי ההצלחה של מערכות המידע. בנוסף לכך, הקורס יציג גם את פעילות ה- Data & Analytics, שהופכת מרכזית יותר ויותר באירגונים. אירגונים מכירים בכך שה- Data האירגוני הוא נכס בדומה לכל נכס אירגוני אחר. ניתוח המידע הופך קריטי מיום ליום ובתחומים מסוימים נמצא בחזית התחרות העיסקית. בקורס נציג את המושגים המרכזיים בעולם החדש הזה.

דרישות הקורס:
1. נוכחות חובה.
2. ביצוע פרויקט.
 
הרכב הציון :
השתתפות פעילה: 10%
פרויקט:   90%
 
תוכן הקורס:
• אתגר ניהול מערכות המידע
• אתגר מדידת האפקטיביות של מערכות המידע
• היררכית מערכות מידע – מודל אנטוני
• מיצוב מערכות המידע באירגון
• החלטות עיקריות בניהול מערכות מידע
• ארכיטקטורת מערכות מידע – קשר עם לקוחות וספקים
• מערכות ליבה אירגוניות - ERP
• תוכנית מיחשוב - roadmap מערכות מידע
• תוכניות עבודה ותקציב
• תהליך ייזום פרויקטים בליבת העסקים ובחירת מערכות
• תחזוקת מערכות במקביל לביצוע פרויקטים
• המשכיות עיסקית
• ניהול פנימי In sourcing מול מיקור חוץ – Out sourcing
• מיבנה אירגוני של פונקצית מערכות מידע
• ניהול Data & Analytics באירגון
• מגמות בניהול מערכות מידע
 
 
ביבליוגרפיה:

• נוימן זאב, צבירן משה (2004), מערכות מידע – הלכה למעשה, הוצאת דיונון.
• איל רוזן: "תוכנית מיחשוב ממוקדת", סטטוס הירחון לחשיבה ניהולית, גיליון 64 אוקטובר 1996
• Laudon, K. & Laudon, J. (2012), Management Information Systems, Prentice Hall, 12th edition
• Hagel J., Seely Brown J., “Your Next IT Strategy”, Harvard Business Review, Oct. 2001, pp. 105-113.
• Ross J. W., Weill P., “Six IT Decisions Your IT People Shouldn’t Make”, Harvard Business Review, Nov. 2002, pp. 85-91.
• Dehning B., Richardson V. J., “Returns on Investments in Information Technology: A Research Synthesis”, Journal of Information Systems, Vol. 16, No. 1, spring 2002, pp. 7-30.
• Hunton J.E., McEwen R.A., Wier B., “The Reaction of Financial Analysts to Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation Plans”, Journal of Information Systems, Vol. 16, No. 1, Spring 2002, pp. 31-40.
 
 
 
 
��� ����   ������