מכשירים פיננסים נגזריים וניהול סיכונים- ד"ר דוד אהרון

האקדמית נתניה
הפקולטה למנהל עסקים
תואר מוסמך במנהל עסקים
 
מכשירים פיננסים נגזרים
 
שם מרצה: ד"ר דוד יחיעם אהרן
 
 
הקורס יעסוק בניתוח ערכם של כלים פיננסים מותנים (Contingent Claims) כגון: אופציות, אג"ח להמרה, כתבי אופציה, עסקאות עתידיות וחוזי פורוורד התלויים בהתנהגות נכסים אחרים דוגמת מניות, איגרות חוב ושערי חליפין, ומאפשרים למנהלי הכספים לשלוט על דרגת החשיפה לסיכון פיננסי.
 
 
דרישות קדם:
 
יסודות המימון א, יסודות המימון ב'.
 
דרישות הקורס:
1. עמידה בהצלחה בבחינת הסיום.
2. הרכב הציון הסופי: 100% בחינה.
 
רשימת הנושאים:
 
1. מבוא - מהם נכסים מותנים, מאפיינים, הבדלים בין סוגי הנגזרים השונים.
2. חוזים עתידיים -  חוזי forward, חוזי futures, חוזי Swaps.
3. אג"ח להמרה -  Convertible Bonds.
4. כתבי אופציה – Warrants.
5. אופציות – יחסי שוויון (ארביטראז')  ותנאי גבול.
6. הערכת אופציות – המודל הבינומי, מודל בלאק ושולס, יווניות.
7. אופציות אקזוטיות.
 
 
 
רשימת קריאות
 
הקורס מבוסס על רשימת קריאות שיחולקו בכיתה ועל הספרים הבאים:
 
  1.  שוק מעו"ף: רפי אלדור, מהדורה שמינית.
  2. משה בן חורין, שוק ההון וניירות הערך, הוצאת צ'ריקובר,  1996.
  3.   Options, Futures and Other Derivarive Securities, John Hull, 3rd edition, Prentice-Hall (2003)
  4.   Options: Theory, Strategy and Applications, P. Ritchken, 1987, Scott, Foesman and Company.
  5.   Options Markets, Cox and Rubinstein, 1985, Prentice Hall.
��� ����   ������