שיווק ומודיעין עסקי תחרותי - מר אבנר ברנע

שם המרצה: מר אבנר ברנע
 
דוא"ל:  avnerpro@netvision.net.il  שעת קבלה: בתיאום מראש.
 
2. מטרות הקורס
 
                   א.         להכיר את נושא מודיעין עסקי תחרותי ותרומתו לפעילות הפירמה במיוחד להשגת יתרון תחרותי בשוק.
                   ב.         ללמוד כיצד משתלבים מידע ומודיעין בפעילות הפירמה ובעיקר בתהליכי קבלת החלטות.
                    ג.          לפתח בקרב  הסטודנטים  מודעות לשימוש אפשרי בכלי מודיעין עסקי תחרותי ובניית ערכת מודיעין ארגונית כסיוע לפעילות השיווק. 
 
3. נושאי הקורס
 
ראה להלן את פירוט הנושאים שידונו בקורס.
4. אופן הלימוד
 
הרצאות פרונטליות, ניתוחי אירוע ותרגיל מנוהל ( מסכם), הרצאת אורח ודיונים בכתה.
5. דרישות הקורס
 
ציון עובר בקורס הינו 60 לפחות.
 
דרישות הקורס
אופן מילוי הדרישות
שקלול הציון
נוכחות
80% מהשיעורים
 
מטלות להגשה ניתוחי אירוע
הגשה בשלישיות
30%
ניתוחי אירוע בכתה
השתתפות פעילה ותרומה
10%
מבחן
 
60%
 
הערה: חובה לקבל ציון עובר במטלות להגשה / בחינה על מנת להיות זכאים לציון סופי בקור
 
��� ����   ������