פרויקט גמר בניהול משאבי טבע, סביבה, אנרגיה ומים - עו"ד ציפי איסר איציק וד"ר גדי רביד

 
שם המרצים:    ד"ר ציפי איסר איציק  וד"ר גדי רביד
 
הרכב הציון:
מטלות בכתב – 30%
עבודה בכתב (+ פרזנטציה ) – 70%        
 
הקורס מתוקשב בחלקו  
 
כללי:
פרויקט הגמר הינו קורס יישומי המתבסס על עקרונות הניהול הסביבתי והקיימות, שבמהלכו יחקור הסטודנט נושא נבחר שיאושר מראש, יאסוף וינתח נתונים, מידע מעשי (בתיאום עם תאגיד רלוונטי במשק) וחומר תיאורטי, ויכתוב עבודת גמר המציעה תובנות פרקטיות, מסקנות ניהוליות והמלצות יישומיות אופרטיביות.       
הקורס יחשוף את הסטודנט להתמודדות עם סיכונים וקונפליקטים, לזיהוי סיכויים ומנופים בתחומי משאבי טבע, סביבה, אנרגיה ומים, להכרת מצבי משבר אופייניים לתחומים אלו ולהפנמת ההיבטים הללו בעבודת הניהול של הפירמה או הארגון.
מקורות המידע המעשי לפרויקט הגמר הינם אלו המשמשים את המנהל המוביל שיטת ניהול מקיימת ובהם: נתוני שטח משדה הפעילות הנבחר, דוחות סטטוטוריים למיניהם, רגולציה, מידע מהרשויות המוסמכות, כלי התקשורת למיניהם, גופים בעלי עניין (stake holders ), וכיוב'.
 
 
תחומי התמקדות מוצעים לפרויקטים וגופים אפשריים לאיסוף המידע המעשי:
1.       פרויקט תשתית אנרגיה (חברת חשמל, נתיבי גז).
2.       פרויקט בתחום תשתיות המים, התייעלות במשק המים, התפלה (מקורות, רשות המים וכו')
3.       פרויקט תעשיה כימית (כימיקלים לישראל, מפעלי ים המלח, מכתשים אגן).
4.       פרויקט קלינטק (מיזמי אנרגיה מתחדשת ודלקים לא-קונבנציונליים, מיזמי טיפול בפסולת לסוגיה השונים).
5.       פרויקט מוניציפאלי (התיעלות אנרגטית בתחומי הרשות, בתחום התברואה).

הפרויקט יהיה בנוי במתודה אינדוקטיבית (מן הפרט אל הכלל) ואופיו היישומי גובר על הצד הדדוקטיבי.
 
נהלים:
הפרויקט יבוצע בהדרכה שתינתן במספר אפיקים:
1.       מפגשים קבוצתיים למתן הנחיות כלליות, הנחיות כללי לנושא העבודה ולשלבי העבודה על ידי המרצים, וליבון סוגיות משותפות לפרויקטים.
2.       הגשת מטלות בכתב לאורך הסמסטר.
3.       מפגשים אישיים/צוותים תקופתיים להצגת השלבים השונים על ידי הסטודנטים ולדיון משותף, להתייעצות, לגיבוש ואישור שלבי העבודה השונים.
4.       הצגת העבודה ומסקנותיה בפני הכיתה ובפני נציג הארגון נשוא העבודה, וליבון של הסוגיות שעלו במהלך ביצוע הפרויקט. לאחר מכן תוגש עבודת הפרויקט המוגמרת בכתב.
��� ����   ������