שינוי וצמיחה אישית וארגונית - ד"ר גדי רביד ו ד"ר דינה שקולניק

שינוי וצמיחה אישית וארגונית
אימון (Coaching) מתיאוריה לפרקטיקה
 
תחום:            ניהול  -חובה
 
שם המרצים:  ד"ר גדי רביד                        Gadi.ravid@gmail.com
                       ד"ר דינה שקולניק                        dinamica@barak.net.il

 
רציונל  ומטרות:
תחום האימון בכלל, ואימון מנהלים וצוותי ניהול בפרט, זוכה בשנים האחרונות להכרה ולהערכה בתחומי ההתערבות בארגונים והכשרת המנהלים. יש בתחום  כדי להעשיר את רפרטואר מיומנויות הניהול ולהביא תועלת רבה למנהל בתפקודו המקצועי כמו גם בחייו האישיים. ניהול  הוא  תהליך של  שינוי והתפתחות מתמדת: מנהל או מנהיג מצליח מגיע ליעד , ומגלה כי עליו "להמציא עצמו מחדש" ולהתמודד עם אתגרים נוספים ולא מוכרים. כדי להצליח עליו  להמשיך ולפתח את כישוריו, לבחון דרכים חדשות, ולשכלל את יכולותיו.
 
הקורס יספק למשתתפים תובנות תיאורטיות והכרות עם התפיסה האימונית ככלי לפיתוח מנהיגות בניהול, כמו גם כלים יישומיים שיוכלו לשמש את המנהלים לעתיד בעבודתם היומיומית בארגון, תוך התמודדות מוצלחת עם מצבים משתנים. המשתתפים ירכשו כלי אימון שיאפשרו תפקוד מתוך מוטיבציה פנימית והתלהבות (Vigour), ובכך יקדמו את המנהלים בהשגת מטרותיהם ובהצלחתם האישית והמקצועית.
 
תכני הקורס:
הקורס יעסוק בתרומה הפוטנציאלית של תחום האימון לפיתוח מנהל מצליח ומסופק. בין הכלים והמיומנויות האימוניות היחודיות שיוקנו במהלך הקורס, ינתנו כלים המאפשרים לראות ולבחון את מאפייניו של המנהל המצליח, ואת הקשרים בינו לבין המעגלים הסובבים אותו בארגון ובחייו האישיים. יזוהו דרכים שונות בהם אפשר לשפר את תפקודו ולשדרג את ביצועיו, תוך בחינה של הגורמים המעכבים והגורמים המקדמים את המנהל כמנהיג, וגיוס המשאבים הפנימיים והחיצוניים להגשמת החזון שלו ולהשגת מטרותיו.
 
בקורס נפגוש את תפיסות היסוד של תחום האימון ותהליכי האימון למנהלים, תוך התנסות אישית וקבוצתית.  התהליך כולו יסתמך על דיון ולמידה תאורטית של התחומים השונים בהם יתורגלו הסטודנטים.
 
דרישות הקורס:  
  • השתתפות פעילה בלפחות - 80% מתוך סה"כ המפגשים.
·         עמידה בשתי מטלות : מטלת אמצע (10%) מטלת סיום רפלקטיבית (20%).
  • מבחן  הכולל תיאוריה  ולמידה במהלך הקורס (70%).
��� ����   ������