סטטיסטיקה- גב' דינה קם

שם הקורס: סטטיסטיקה

 

שם הקורס באנגלית: Statistics

 

שם המרצה: גב' דינה קם

 

פרטי המרצה:  דואר אלקטרוני -  dinakam@gmail.com

 

אתר הקורס: אתר מלווה קורס

 

דרישות קדם:  אין

 

מטרת הקורס: הקניית כלים סטטיסטיים ראשוניים ליישום במחקר האמפירי.​

 

מרכיבי הציון: מבחן סופי - 100%

 

דרישות הקורס:  הגשת תרגילים חובה, עמידה בהצלחה במבחן הסופי (ציון 60 לפחות).

 

תוכן הקורס:

 1. תיאור נתונים: הגדרה ומיון של משתנים, ארגון נתונים בטבלה.
 2. תיאור נתונים: הצגה גראפית
 3. ערכים מרכזיים: שכיח, חציון, ממוצע
 4. מדדי פיזור: טווח, סטיית תקן
 5. התפלגות נורמלית
 6. משפט הגבול המרכזי
 7. רווח בר סמוך
 8. מבחן השערות
 9. רגרסיה לינארית

 

 

ביבליוגרפיה:

 1. אייזנבך, רונית, 2003, סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיאאים, הוצאת אקדמון.
 2. אייזנבך, רונית, 2003, בעיות ופתרונות בסטטיסטיקה תיאורית ל"לא סטטיסטיקאים", הוצאת אקדמון.
 3. בר משה, רודי, 2005, נכנסים לסטטיסטיקה, הוצאה פרטית.
 4. האוניברסיטה הפתוחה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה - הסקה סטטיסטית.

 

 

 

 

��� ����   ������