מועדון "חץ" לתואר משולב ראשון ושני

כללי
המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים אשר יוכלו, במסגרתו, לסיים את לימודיהם לתואר ראשון ולתואר שני כאחד, בקצב מזורז, תוך אפשרות לסיים את שני התארים במהלך ארבע שנים בלבד, תוך חיסכון בזמן של סמסטר קיץ, ותוך אפשרות ליהנות ממלגת לימודים נכבדה.
 
מהלך הלימודים
המסלול דורש לימודים בתכנית מלאה, לאורך כל שנות הלימוד במסלול.
בשנים א' ו - ב' תכנית הלימודים זהה לתכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל עסקים. החל משנה ג', סמסטר א' יתאפשר לתלמידי המסלול להירשם לקורסי צבירה מוגדרים לתואר השני, עד 2 קורסים בכל סמסטר, בנוסף ללימודי התואר הראשון. עם הקבלה ללימודי תואר שני, יוכרו קורסים אלה כקורסי תואר שני.  קבלה לתואר השני, מותנית בעמידה בדרישות הקבלה לתואר.
 
משך זמן הלימוד במסלול
4 שנות לימוד, כולל סמסטר קיץ בסיום שנה ג' לתואר ראשון, בכפוף לפתיחת סמינריון באותו קיץ, בהתמחות המבוקשת בלימודי ה - M.B.A.
 
דרישות קבלה
*  ממוצע מצטבר 80 לפחות בסוף שנה ב' ללימודי התואר הראשון במינהל
   עסקים.
*  ממוצע 70 לפחות של קורסי ה - M.B.A בשנה השלישית.
 
מועדון יזמות
בתי הספר למינהל עסקים ולמדעי המחשב, מקיימים פעילות יזמות שוטפת במסגרת מועדון יזמות.  כל פעילויות המועדון פתוחות לכל הסטודנטים במכללה ולקהל הרחב. בשנה הקרובה יערכו במסגרת זו מספר הרצאות אורח וכנסים בנושאי יזמות.
 

 מציג סרט

 
שלח לחבר   להדפסה