סדנת פרויקט מצוינות

 

בבית-הספר לתקשורת פועלת כיתת מצוינות. סטודנטים מבצעים פרויקט עבור לקוח אמתי. הפרויקט הנו קהילתי ובמסגרתו יוכן קמפיין תקשורתי. הפרויקטים נעשים בחסות בנק הפועלים התורם מלגות לסטודנטים מכיתת המצוינות.
 
הסטודנטים המצטיינים אשר שולבו בחברות, הגיעו להישגים גבוהים ומרשימים וזכו להערכה רבה.
פרויקט המצוינות זכה להדים טובים בקרב החברות המובילות במשק, ואלה פונות ביוזמתן ומבקשות להצטרף לפרויקט ולקלוט אליהן סטודנטים מצטיינים. רבים מבוגרי של הפרויקט השתלבו במקומות עבודה אטרקטיביים בתקשורת.
 
המועצה להשכלה גבוהה דירגה את הפרויקטים בדירוג גבוה, שתרם להערכה הכללית הגבוהה שניתנה לבתי-הספר של המכללה.
 
לפרטים יש לפנות למזכירות בית הספר 09-8607811
 
לפניכם פרויקטים נבחרים:
 
Excellence-Project.jpg

Excellence-Project1.jpg

Excellence-Project2.jpg

Excellence-Project3.jpg

Excellence-Project4.jpg

Excellence-Project5.jpg

Excellence-Project6.jpg

Excellence-Project7.jpg

Excellence-Project8.jpg

Excellence-Project9.jpg

Excellence-Project11.jpg

Excellence-Project12.JPG

Excellence-Project13.jpg

Excellence-Project14.JPG

Excellence-Project15.JPG

 
 

 מציג סרט

 
שלח לחבר   להדפסה