ימים ושעות קבלת מרצים

 
שם המרצה
יום
שעות קבלה
חדר
מייל
מוטי נייגר
רביעי
11:30 – 12:30  (בתיאום מראש)
2531
ענת פירסט
שני
רביעי
11:30 -12:30
(בתיאום מראש)
2532
 
מיכל חמו
רביעי
10:30 – 11:15
2510
 
אייל זנדברג
שני
16:00 – 17:00
2510
עידית מנוסביץ
שני
16:00 – 17:00 (בתיאום מראש)
18:30 – 19:00 (בתיאום מראש)
2513
 
 חיים חגי
רביעי
10:30 – 11:30
(בתיאום מראש)
2511
 
אמיר הר-גיל
שבתון
 סמסטר א'
 
2540
מיכל הרשמן שטרית
שני
11:00 – 12:00
2511
הדס אייל
 
בתיאום מראש
 
 
לימור זיו
שני
15:00 – 16:00
2512
דנה מרקוביץ אלפסי
שני
18:00 – 19:00
2512
אלי פרידמן
 
 
 
 
ולד וסיליו
שני
12:15 – 13:00
2512
נעמה וייס
רביעי
11:00 -12:00
2512
 
��� ����   ������