לימודים במסלול ארבע שנתי

לימודים במסלול ארבע שנתי
הלימודים מתקיימים ביום, בערב ובימי שישי
 
מסלול זה מיועד לסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים. הלימודים במסלול יארכו 4 שנים. שנת הלימודים הראשונה קרויה שנת אקדמה, ובה הסטודנטים ישלימו את השכלתם במתמטיקה תיכונית ובמקביל ילמדו 2-4 קורסי תוכנה מתוכנית הלימודים הרגילה בשנה א'. במהלך שנת האקדמה הסטודנטים יהיו במעמד שומע חפשי עם זכות בחינה. סטודנטים שיעמדו בדרישות המעבר, יצטרפו לקורס ההכנה המיועד לכלל הסטודנטים ואם יעמדו בדרישותיו, יתקבלו ללימודי שנה א' במסלולים הרגילים בבית הספר.
 
מסלול ארבע שנתי - תנאי קבלה:
 
1. תעודת בגרות מלאה.
2. תשוקה למחשבים.
3. יכולת לחשיבה מתמטית.
 
תוכנית הלימודים:
שנת אקדמה סמסטר א':
מתמטיקה תיכונית א'
מבוא לתכנות מונחה עצמים
יסודות מערכות פתוחות (רשות)
 
שנת אקדמה  סמסטר ב':
מתמטיקה תיכונית ב'
תכנות מונחה עצמים
ארגון המחשב ושפות סף (רשות)
 
שנת אקדמה סמסטר קיץ:
קורס הכנה במתמטיקה (ראו דרישות הקבלה לבית הספר במדריך ההרשמה עמוד 61)
��� ����   ������