דרישות לתואר ראשון במדעי המחשב

 

 

הדרישות לקבלת תואר ראשון:
 

 

כדי לקבל את התואר, על הסטודנט לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה, כמפורט בתוכנית הלימודים, וכן לסיים בהצלחה חמישה קורסי בחירה סמסטריאליים המוצעים במהלך השנים ב' ו – ג' בכל מסלול.
 
חמשת קורסי הבחירה יבחרו לפי הכללים הבאים:
  1. קורסים במדעי המחשב: לפחות שלושה קורסים מקורסי הבחירה בתחום מדעי המחשב.
  2. קורסים קרובים: קורס אחד מתוך הרשימה הבאה.

 

 

מתמטיקה
מינהל עסקים
תקשורת
אנליזה מתקדמת א'
מבוא לכלכלה מיקרו
 
אנליזה מתקדמת ב'
מבוא לכלכלה מקרו
מבוא לתקשורת המונים
משוואות דיפרנציאליות
מבוא לחשבונאות
 
 
חקר ביצועים
 
יסודות הניהול
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.     קורסים כלליים:  קורס אחד מתוך המגוון הכולל של קורסים הניתנים במכללה.

 

שימו לב:

·       אפשר לוותר על קורסים בנושאים קרובים ובנושאים כלליים וללמוד במקומם קורסים במדעי המחשב.

·       אפשר לוותר על קורסים בנושאים כלליים וללמוד במקומם קורסים בנושאים קרובים.

·       על כל סטודנט הנרשם לקורסים מבתי ספר אחרים, בהתאם לסעיפים 2 ו – 3 לתאם השתתפותו עם מזכירות בית הספר בו ניתן הקורס.

 

 

חזרה לעמוד לימודי מדעי המחשב 

��� ����   ������