תואר ראשון במדעי המחשב - מידע לסטודנט

 

 עורך תוכן

 

 

תואר ראשון במדעי המחשב והמתמטיקה מעניק לסטודנטים תואר ראשון (.Sc.B) במדעי המחשב תוכניות הלימודים מכוונות את הבוגרים להשתלבות מוצלחת בתעשיית ההיי-טק בארץ ובחו"ל. הבוגרים המצטיינים מוכוונים הן ללימודי המשך והן להשתלבות בתעשייה. כל הקורסים בתוכנית מתנהלים במתכונת סמסטריאלית. משך הלימודים לקראת התואר הראשון במדעי המחשב הוא שלוש שנים.
 
 
 

 תקציר מידע

 
 

 מציג סרט