אגרת למתייעץ

במהלך שנת הלימודים, בית הספר למדעי המחשב והמתמטיקה מקיים שירות ייעוץ לסטודנטים. מטרת הייעוץ לסייע לסטודנטים בנושאים אקדמיים כגון:
 
1.      הרכבת מערכת שעות.
2.      יעוץ בבניית תוכנית הלימודים.
3.      פטורים מקורסים.
4.      קשיים בלימודים.
5.      כל נושא אקדמי שהסטודנט מבקש להתייעץ בגינו.
 
שימו לב: כל נושא הקשור לקורס ספציפי יובא לפני מרצה הקורס.
 
אישורי מועד ג' וולת"ם נשארים באחריות הדיקן פרופ' עמוס ישראלי.
 
פגישות עם היועצים תערכנה במהלך שעות הקבלה הרגילות.
 
היועצים הם:
 
שנה
היועץ
א'
מר אחמד ג'בארה
ב'
ד"ר נעה לוינשטיין
ג'
פרופ' מוטי שניידר
מסלול ערב
פרופ' עמוס ישראלי
סטודנטים מעמותת הזנק
ד"ר אודי רוטיץ'
��� ����   ������