תואר ראשון ניהול מערכות בריאות- אודות

 

 עורך תוכן

 

מערכת הבריאות בישראל היא מהמתקדמות בעולם המערבי ובעלת הישגים הראויים לציון, אך מתמודדת עם אתגרים רבים. על מנת לעמוד באתגרים אלו ,בשינויים ובהתפתחויות המשמעותיות שחלו בשנים האחרונות בארץ ובעולם כולו בתחום הבריאות, נוצר צורך בהכשרת סטודנטים בעלי ידע רב תחומי אשר יאפשר להשתלב ולהתקדם במגוון תפקידים במרפאות ציבוריות ופרטיות, בתי חולים, משרד הבריאות, קופות החולים וארגונים אחרים העוסקים בתחום הבריאות.
התואר הראשון בניהול מערכות בריאות* מיועד להכשיר עתודה של עובדים שיוכלו לתרום לשיפור השירות, הארגון והניהול בשירותי הבריאות בישראל. תכנית הלימודים לתואר ראשון מציעה הכשרה אקדמית לעובדים בהווה ובעתיד בתחום הבריאות,  אשר תאפשר להם לרכוש את הידע המתאים,לשפר את השירות ולהתקדם בתחומי העיסוק שלהם בתוך המערכת ובתחומים משיקים אחרים. תכנית הלימודים משלבת מגוון נושאים תיאורטיים מתחומי הידע  בניהול ובמדעי ההתנהגות, בשילוב עם לימוד נושאים מתחומי הידע הייחודיים לשירותי בריאות.

 

ייחודה של התוכנית

התכנית היא חד-חוגית ומורכבת משילוב של קורסים מתחום מדעי הניהול ומדעי ההתנהגות, כלכלה ומערכות בריאות. היעוד של התואר הראשון בניהול מערכות בריאות במכללה האקדמית נתניה הוא להקנות לבוגרים ידע חשוב, כלים ניהוליים, ושיפור המיומנויות לניהול מערכת הבריאות ברמה גבוהה יותר ואיכותית יותר
 הסטודנטים ילמדו לימודי מינהל, התנהגות ארגונית במערכת הבריאות, כלכלה וכלכלת בריאות, מערכות מידע, שיווק ושירות, ניהול רפואי, משפט ואתיקה, מדיניות ציבורית, איכות בשירותי בריאות, ניהול מערכות שונות בתוך מערכת הבריאות (כמו ניהול מרפאות, ניהול בתי"ח ועוד). כל זאת  בכדי להקנות לבוגר שלנו  את כל הדרוש לעובד בכיר במערכת הבריאות, ע"י חשיפה לכל ההתפתחויות העדכניות והחשובות בשירותי בריאות בארץ ובעולם כדי שיוכל לפעול טוב יותר כמנהל במערכת הבריאות ובכך גם לתרום לשיפור וטיוב הארגון, הניהול והשירות במוסדות הבריאות השונים הפועלים במדינת  ישראל .
בוגרי התכנית יוכלו להשתלב במספר תכניות לתואר שני הקיימות במכללה, כמו התנהגות ארגונית, מנהל עסקים, ניהול מערכות בריאות ולימודי משפט.

 

 

* תכנית הלימודים אושרה לפתיחה ע"י המל"ג. מתן התואר מותנה באישור מל"ג.

��� ����   ������