תוכנית לימודים

בתוכנית המוצעת נדרשים ללמוד 20 קורסים סמסטריאליים, כולל סמינריון. בסך הכל בתכנית נלמדות 42 נ"ז (21 שעות שנתיות). קורסי ההשלמה אינם מזכים בנקודות זכות.
 
חטיבת קורסים
מספר קורסים
נ"ז
השלמות
5
אין
קורסי חובה-בסיס
11
22
קורסי בחירה
8
16
סמינריון מחקר סטאז'
1
4
סה"כ
20
42
 
 
פירוט תכנית הלימודים
 
השלמות (מיועד למי שלא למד קורסים אלו בתואר הראשון)
שם קורס
ש"ס
יסודות המימון
2
יסודות הניהול
3
סטטסיטיקה
2
מושגי יסוד בכלכלה
3
מבוא לפסיכולוגיה
 
 
קורסי חובה-בסיס
שם קורס
ש"ס/נ"ז
אנגלית מקצועית
2
אפידימיולוגיה ובריאות הציבור
2
ביטוחי בריאות וסיעוד
2
היבטים משפטיים ואתיים בניהול מערכות בריאות
2
כלכלת בריאות ושירותי רפואה
2
מערכות בריאות בארץ ובעולם
2
מערכות מידע בבריאות
2
ניהול משאבי אנוש
2
סטטסיטיקה מתקדמת
2
מיומנויות בניהול
2
תכנון וניהול בתי חולים
2
 
קורסי בחירה
שם קורס
ש"ס/נ"ז
סוגיות נבחרות והחלטות במדיניות בריאות
2
טכנולוגיה רפואית והערכת טכנולוגיות
2
סוציולוגיה של הבריאות- ארגוני בריאות בקהילה
2
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הזקנה: הביטים חברתיים
2
פסיכולוגיה חברתית
2
פסיכופתולוגיה
2
חיסון מלחצים
2
תכנון וניהול הרפואה בקהילה
2
 
 
��� ����   ������