תנאי קבלה

1.       התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון (בוגר) ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה או ממוסד בעל רמה שוות ערך מחו"ל.
2.       ממוצע הישגים בלימודי תואר ראשון: 80 לפחות. ועדת הקבלה תביא בחשבון נתוני רקע מקצועי קודם בתחומי הבריאות של המועמדים. מקרים חריגים ידונו בפני ועדת חריגים.
 
3.       בתכנית נדרשים סטודנטים למספר קורסי השלמה (במידה ולא למדו אותם במסגרת התואר הראשון: סטטסיטיקה,  מושגי יסוד בכלכלה ,  יסודות המימון,יסודות הניהול, מבוא לפסיכולוגיה) ויצטרכו לסיים כל אחד מהקורסים בציון 60 לפחות ובממוצע כולל של 70 לפחות.
 
סדרי לימוד
הלימודים יימשכו 4 סמסטרים ,הלימודים יתקיימו פעם בשבוע במשך יום שלם.
 (תלמידים שיידרשו לקורסי השלמה יילמדו יום או סמסטר  נוסף). 
 
שכר לימוד
שכר הלימוד והתשלומים הנלווים מפורטים במדריך הרשמה זה.
 
��� ����   ������