תואר שני בניהול מערכות בריאות

 

 עורך תוכן

 

לימודי המוסמך בניהול מערכות בריאות מכוונים לענות על הצרכים והדרישה של מערכת הבריאות להכשרת כח אדם מקצועי, ניהולי ואיכותי , באמצעות שיפור הידע והמיומנויות במגוון הנושאים בהם עוסקים מנהלים בשירותי הבריאות הציבוריים והפרטיים (החל מבתי חולים, מחוזות, מוסדות גריאטריים- וכלה במרפאות, יחידות ומכונים).

 

מטרות תכנית המוסמך לתואר שני בניהול מערכות בריאות הן: הקניית ידע, יכולות ומיומנויות בנושאי בריאות הציבור, כלכלת בריאות, ארגון שירותים רפואיים, קבלת החלטות ברפואה, תכנון וניהול הרפואה בבתי חולים ובקהילה,  היבטים משפטיים ואתיים בבריאות ועוד. 

 

בשנה"ל תשע"ו החל לימודיו המחזור הראשון לתואר השני בניהול מערכות בריאות במכללה.

בראש התכנית עומד פרופ' יעקב הרט, מומחה ובעל נסיון רב במנהל רפואי. התכנית מתאימה לרופאים ואחיות בדרגי ניהול שונים ולממשיכים מתואר ראשון במקצועות הפרא-רפואיים, קלינאי תקשורת, פיזיוטרפיסטים, טכנאי רנטגן, אנשי לוגיסטיקה ומינהל, אנשים המעוניינים להרחיב את השכלתם גם בתחום הפרט, גם בתחום הקהילה וגם בתחום מערכות בריאות גדולות. תכנית הלימודים מותאמת למציאות הנדרשת ונבחנה ע"י מנהלים בכירים במערכות הבריאות בארץ.

 

השאיפה היא להכשיר את הסטודנטים לאבחן ולזהות את הכלים הקהילתיים, חברתיים וכלכליים הקיימים במערכת הבריאות, להכיר את מערכת הבריאות בישראל ובעולם, תוך הבחנת מצב הבריאות בקהילה והערכת שירותים קהילתיים, לשלוט במושגים ובתיאוריות בתחומים השונים של ניהול מערכות בריאות ולדעת ליישמם.

 

 מציג סרט

 
��� ����   ������