קורסים וסמינריונים

א.
אחריות תאגידים-פנים וחוץ – מר עמית לביא
אקטואריה – ד"ר מירב דהאן בר- יצחק

ב.
ביטוח בריאות וחיתום – ד"ר רולנד סקומורובסקי
​ביטוח קבלני והנדסי – מר עופר בן נון
ביטוח חבויות – עו"ד ריטה  בעל טכסא
ביטוח חיים – מר אורן לוי
ביטוח משנה- עו"ד אבירם גביש
ביטוח פנסיוני – מר אורן ​לוי
​ביטוח רכב ותאונות דרכים מר אלון תמיר
ביטוח פנסייה ופיננסים סמינריון – פרופ' נאוה חרובי
ביטוח רכוש וסיכונים נילווים- מר שי שדה

ד.
דיני ביטוח- עו"ד ישראל מוסנזון
דיני מיסים – פרופ' זיו רייך
דיני נזיקין – השופט יובל גזית

ח.
חדר מסחר ניירות ערך ישראלים וזרים – פרופ' זיו רייך

י.
יסודות החשבונאות – פרופ' זיו רייך
יסודות המימון א' – פרופ' זיו רייך
יסודות המימון ב' – ד"ר מירב דהאן בר יצחק

מ.
מבוא לביטוח – עו"ד מני מנחם נאמן
מבוא לכלכלה א' מיקרו – פרופ' נאוה חרובי
מבוא לכלכלה ב' מאקרו – פרופ' נאוה חרובי
מערכות מידע ניהוליות בביטוח – מר שלמה ארד
משכנתאות – מר יוסי סלוניק
מיסוי וחיסכון ארוך טווח – רו"ח ג'קי דהן
מתמטיקה א' – מר  משה פדרבוש
מתמטיקה ב' - מר  משה פדרבוש

נ.
ניהול סיכונים - ד"ר מירב דהאן בר יצחק
ניהול סיכונים בביטוח חיים – סמינריון - ד"ר מירב דהאן בר יצחק
ניהול תיקי השקעות - פרופ' זיו רייך
ניתוח דוחות כספיים - פרופ' זיו רייך
ניתוח חוזי ביטוח ושוקי ההון ויישומם בשוק הישראלי – מר יונתן סאקו

ס.
סוגיות בביטוח וכלכלה בראי התרבות היהודית – הרב, ד"ר משה פינצ'וק
סטטיסטיקה א' – פרופ' נאוה חרובי
סטטיסטיקה ב' – פרופ' נאוה חרובי
סמינריון מחקר מבוסס על עבודת מחקר / פרקטיקה בביטוח פיננסים ושוק ההון- פרופ' זיו רייך

פ.
פרקטיקה בביטוח – מר נדב טסלר

ש.
שימושי מחשב – ד"ר יפה בן דרור

ר.
רגולציה  בביטוח ושוקי הון – מר אופיר פיקהולץ
רגולציה בביטוח וחיסכון ארוך טווח- מר אוהד מעודי

��� ����   ������