שעות קבלת מרצים

 
שם המרצה
יום
שעה
חדר
דוא"ל
פרופ' דוד אלקינס
ב'
15:45-16:30
2528
פרופ' הדרה בר-מור
בתאום עם גלית צרור
09-8607708 (מזכירות כללית)
 
פרופ' ישראל גילת
א'- בתאום מראש
 
ג'
16:30-17:30
 
 
16:30-17:30
 
1212
פרופ' משה גלברד
בתאום מול מוניקה 09-8607791
 
פרופ' רות פלאטו שנער
ג'
11:30-12:30
2215
פרופ' סיני דויטש
בתאום מול המזכירות סטודנטים
 
ד"ר מיכל הורוביץ
ג'
13:00-14:00
1308
ד"ר שוקי שגב
א'
17:30-18:30
1004
ד"ר גיא שגיא
א'
15:00-16:00
1005
ד"ר גיא בן דוד
ג'
17:00-18:00
1005
ד"ר מיכל צפוני
סמס' א
ימי ב'
סמס' ב'
ימי ג'
16:00-16:45
 
14:00-15:00
 
2215
ד"ר שרון וינטל
א'
17:30-18:30
2528
ד"ר שרונה אהרוני גולדנברג
ה'
14:45-15:45
2528
ד"ר רועי גילבר
ד'
12:00-14:00
2502
ד"ר חזי מרגלית
א'
15:00-16:00
1212
פרופ' עמנואל גרוס
ב'
17:00-17:30
1308
פרופ' אהרן נמדר
ג'
13:30-14:30
אולם 3 מיד לאחר השיעור
ד"ר מעיין פרל
ג'
11:30-12:30
2502
ד"ר מיכל סליטרניק
ה'
14:30-15:30
1309
ד"ר איסר איציק ציפי
ה'
14:30-15:00
2503
��� ����   ������