שעות קבלת מרצים

שם המרצה
יום
שעה
חדר
פרופ' דוד אלקינס
ו'
11:15-11:45
2528
פרופ' הדרה בר-מור
בתיאום עם גלית צרור בטלפון: 09-8607708
פרופ' ישראל גילת
ג'
12:00-13:00
1212
פרופ' משה גלברד
בתיאום מראש בטלפון: 098607791
2544
ד"ר יוסי גרין
ב'
17:00
1212
פרופ' רות פלאטו שנער
ג'
11:30-12:00
1212
פרופ' סיני דויטש
בתיאום עם מזכירות משפטים בטלפון: 09-8607793
ד"ר יוכבד דויטש
א'
10:30-12:00
בנין 1 קומת כניסה
ד"ר מיכל הורוביץ
ג'
12:30-13:30
1308
ד"ר שוקי שגב
ג'
18:45-20:00
1004
ד"ר עמיחי קרנר
 
2545
ד"ר גיא שגיא
א'
14:30-15:30
1005
ד"ר גיא בן דוד
ו'
9:00-10:00
1005
ד"ר מיכל צפוני
ג'
15:00-16:00
2215
ד"ר שרון וינטל
א'
17:30-18:30
2528
ד"ר שרונה אהרוני גולדנברג
ג'
15:00-16:00
2401
ד"ר רועי גילבר
ד'
12:00-14:00
2502
ד"ר חזי מרגלית
ה'
15:00-16:00
2503
פרופ' עמנואל גרוס
ב'
17:00-17:30
1308
פרופ' אהרן נמדר
ג'
13:30-14:30
1308
ד"ר מעין פרל
א'
18:30-19:30
2502

 

��� ����   ������