דרושים למערכת כתב העת

 
 
מערכת כתב העת "מאזני משפט"
(4 נ"ז- קורס שנתי)
 
 
בבית הספר למשפטים פועלת מערכת כתב העת "מאזני משפט".
זוהי מערכת שוקקת חיים, המורכבת בין היתר, מסטודנטים מצטיינים ובראשה עומדת העורכת, ד"ר פרל מעיין. ההשתתפות בעבודת המערכת מהווה הזדמנות חשובה, מרתקת ומאתגרת. היא מאפשרת לסטודנטים לחוות את דעתם על מאמרים אקדמיים הנשלחים למערכת ולהציע דרכים לשיפורם, תוך התייחסות לפסיקה ולכתבי מלומדים; לסייע בארגון כנסים ובעבודת המערכת; ולשתף פעולה עם שופטים, פרופסורים ואנשי מקצוע מובילים בעולם המשפט.
 
 
מפגשי מערכת בימי א' בין השעות 12:00-14:00
 
מרכיבי הציון:
חוות דעת מלומדות, מנומקות ומבוססות – 60%
הצגה טובה של חוות הדעת מול חברי כתב העת – 10%
השתתפות בכל ישיבות המערכת, לרבות פעילות חברתית וארגון כנסים
עבודת עריכה מצויינת 15%
עבודת הגהה – 15%
חבר או חברת מערכים שיקבלו ציון הנמוך מ- 90 בסוף סמסטר א' לא יוכלו לעבור לסמסטר ב' ושמם לא יוזכר כחברי מערכת בכרך אשר יוצא לאור.
אשר יקבל/תקבל ציונים נמוכים בחוות הדעת במהלך סמסטר א' לא יוכל/תוכל להמשיך לסמסטר ב' ובחברות כתב העת.
 
ממשיכים בחברות של כתב העת לשנה הבאה -  הקורס יחשב כסמינריון/בחירה בהיקף של 4 נ"ז
 
עורכי המשנה הממשיכים לשנה"ל זכאים ל-2 נ"ז בחירה
 
מלגת הצטיינות לחבר מצטיין.
 
הקבלה מותנית בראיון אישי.
 
 
על הפונים לשלוח לריקי, רכזת המערכת rikibelo@m.netanya.ac.il, את המסמכים הבאים:
א.      גיליון קורות חיים (שם, טלפון, אימייל, תאריך לידה, ממוצע ציונים, רמת הכרות עם Word, רמת האנגלית, שירות צבאי, ניסיון בעבודה, תחום משפטי מועדף וכו');
ב.      גיליון ציונים;
ג.        עבודה במשפטים מהשנה האחרונה עם הערות הבודק/ת (למשל, את העבודה הסמסטריאלית שניתנה בקורס דיני נזיקין);
 
 

 

 

 עורך תוכן

 
לימודי משפטים - כתב העת מאזני משפט
 
שלח לחבר   להדפסה