תואר שני במשפטים ללא משפטנים

 
תואר שני בלימודי משפט M.A. ללא משפטנים
לבוגרי מדעי החברה והרוח
ולבוגרי מנהל עסקים, כלכלה וחשבונאות
באישור המועצה להשכלה גבוהה
 
העידן הפוסט מודרני מתאפיין בקשרים הדוקים בין הפרט לבין השלטון ובהגברת ההסדרה הפורמלית של פעילויות עסקיות ואזרחיות רבות. השינויים הללו מצריכים הבנה וידע משפטיים. הצורך הזה בא לידי ביטוי הן ברמה האישית והן ברמה העסקית. פעולות אישיות ועסקיות רבות, המבוצעות כיום, מושפעות מההסדרה המשפטית, הרגולציה שמעוצבת על ידי נבחרי העם מדגישה את הצורך בהכרה מקרוב של תחום המשפט. כמו כן, הגישה המשפטית, מאפשרת לבעלי התארים במדעי החרה הרוח הכלכלה והחשבונאות לפתח התבוננות והתמקצעות רב תחומית הן בתחומי עיסוקם והן במהלך חייהם האישיים והחברתיים.
 
ייחודה של התכנית
תכנית הלימודים לתואר מוסמך (M.A בלימודי משפט, למי שאינם בעלי תוארך ראשון במשפטים (LL.M), היא תכנית ייחודית שנועדה להקנות לבעלי תואר ראשון אחר השכלה משפטית בסיסית ומתקדמת בתחום התמחות שהוא בעל זיקה מובהקת ללימודי התואר הראשון שלהם. אל לימודי המוסמך בלימודי משפט מגיעים רק לאחר רכישת השכלה משפטית בסיסית על ידי לימוד במסגרת השלמה של מקצועות ליבה משפטיים ברמה המקבילה לרמת לימודי התואר הראשון במשפטים ובהמשך לומדים את לימודי המוסמך. בנוסף, מוצע לסטודנטים קורס ייחודי המועבר בשוויץ בארגון העבודה הבינלאומי ובארגון הסחר הבינלאומי.
 
למניעת ספק, מובהר כי הלימודים תואר שני במשפטים ללא משפטנים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין. כדי לאפשר לסטודנטים עם היקף רחב של התחייבויות בעבודה ובמשפחה ללמוד בתוכנית, ריכזנו את התכנית לארבעה סמסטרים רצופים במהלך שני ימים בשבוע – שלישי ושישי.
 
חלק מן הלימודים מבוססים על תקשוב משולב הכולל בתוכו לימודים פרונטליים ולימודים ברשת, כך שהסטודנטים יוכלו לבצע חלק ממשימות הלימודים בבית ובזמנם הפנוי.
 
 
 

 מציג סרט

 
שלח לחבר   להדפסה